Archievenoverzicht

Via Archievenoverzicht komt u in het archiefbeheersysteem van het Gemeentearchief Schiedam. Hier kunt u zoeken naar de archieven en collecties die het...

Beeldbank

Het Gemeentearchief Schiedam bezit een omvangrijke collectie foto's, prentbriefkaarten en tekeningen, waarvan op dit moment ruim 50.000 afbeeldingen raadpleegbaar zijn via onze Beeldbank. Ook zijn de adresboeken hier te zien.

Bibliotheek

De bibliotheek van het gemeentearchief is gericht op Schiedam, Schiedammers en archiefonderzoek. De bibliotheek is gratis raadpleegbaar in onze...

Bouwarchief

De bouwtekeningen en -vergunningen over de periode 1854-heden kunnen veel bouwvragen beantwoorden.

Krantenbank

Op deze plek kunt u een gedeelte van ons kranten- en tijdschriftenarchief online inzien. Adresboeken zijn te zien via de Beeldbank.

Overzicht nadere toegangen

Het Gemeentearchief Schiedam beschikt over een groot aantal nadere toegangen. Nadere toegangen maken een archiefstuk (of verschillende...

Notariële archieven

Notariële archieven bevatten bronnen waarin tal van akten als testamenten, schenkingen, overdrachten, boedelbeschrijvingen etc. zijn opgenomen. Het...

Leden van de Schiedamse gemeenteraad

De gemeenteraad van Schiedam is het hoogste orgaan van de gemeente. Om een overzicht te krijgen van alle raadsleden door de jaren heen is in 2010 een...

Kaartboek van Potter

Het Sint-Jacobsgasthuis bezat veel grond. Om dit grondbezit vast te leggen, kreeg in 1572 de landmeter Jan Jansz Potter de opdracht een kaartboek te maken.

Incunabel Liduina

Eén van de topstukken die het Gemeentearchief Schiedam in bewaring heeft is de incunabel van Liduina, Vita alme virginis Lijdwine geschreven door...

Stadsrecht van Schiedam

Een van de belangrijkste gebeurtenissen voor een dorp was het krijgen van stadsrechten. Aleida van Henegouwen verleende stadsrecht in 1275. Op deze...

Nog over te brengen archieven

Overheidsorganen zijn op grond van de Archiefwet 1995 verplicht hun archieven ouder dan twintig jaar over te brengen naar een openbare...

Koppelingen

Een aantal nuttige koppelingen, aangeraden door het Gemeentearchief team.