De gemeenteraad van Schiedam is het hoogste orgaan van de gemeente. Om een overzicht te krijgen van alle raadsleden door de jaren heen is in 2010 een alfabetisch geordende namenlijst van de leden van de gemeenteraad van Schiedam vanaf oktober 1851 tot 9 maart 2010 verschenen. Dit is een herziene versie hiervan, aangevuld met de gemeenteraadsleden tot en met juni 2024.

U kunt het document hier inzien. 

Cover Overzicht Raadsleden