De verslagen van de Schiedamse gemeenteraad van 1853 tot en met 2006 zijn gedigitaliseerd, en online doorzoekbaar via de webstek schiedamarchief.notubiz.nl. Van Kethel en Spaland, Oud- en Nieuw- Mathenesse en Nieuwland en Kortland zijn ook de verslagen van voor hun samenvoeging met Schiedam te vinden. 

Wie op zoek is naar recentere raadsverslagen, uit de 21ste eeuw, kan terecht op de webstek schiedam.notubiz.nl. Het gemeentearchief is nog meer verslagen aan het digitaliseren, waaronder handgeschreven stukken, en deze zullen te zijner tijd erbij komen.

Doorzoekbaar

Zowel de gedrukte als handgeschreven verslagen zijn op tekst doorzoekbaar gemaakt dankzij twee technieken: Optical Character Recognition (OCR) en Handwritten Text Recognition (HTR). Door deze handschrift- en tekstherkenning zijn de meeste woorden in de tekst vindbaar gemaakt. De tekstherkenning is nog niet perfect, het advies is dan ook bij geen zoekresultaten verschillende schrijfwijzen van een woord of op een deel van het woord te proberen.
Bij een positief resultaat tonen de treffers raadsverslagen in pdf-formaat. Binnen die pdf’s moet u opnieuw zoeken, maar met de toetsencombinatie Ctrl F is eenvoudig een nieuwe zoekbalk op te roepen.