In 2022 is het Gemeentearchief Schiedam gestart met het machineleesbaar en doorzoekbaar maken van handgeschreven teksten met behulp van kunstmatige intelligentie. Notariële akten tot en met 1792 zijn gefotografeerd, en getranscribeerd in Transkribus. Dankzij de technologie van handschriftherkenning is het nu mogelijk om gemakkelijk door enorme hoeveelheden materiaal te zoeken, wat deuren opent voor revolutionaire nieuwe onderzoeksmethoden.  

Duik nu zelf in het verleden van Schiedam en neem een kijkje op de Transkribus webstek ! 

De bijbehorende index waar u kunt zoeken op persoonsnamen vindt u in de Index notarissen 1604-1842

Momenteel staan alle notariële akten uit de 17e eeuw online, die periodiek aangevuld worden met nieuwe transcripties van akten uit de 18e eeuw. In dit document vindt u een actueel overzicht van de notarissen die online doorzoekbaar zijn.