Wanneer is mijn huis gebouwd of verbouwd? Hoe zag mijn huis eruit? Waarvoor is mijn huis gebruikt? De bouwtekeningen en -vergunningen over de periode 1854-heden kunnen deze en meer vragen beantwoorden.

1854-1905

In 1854 stelde de gemeenteraad van Schiedam de verordening op het bouwen, betrekken en ontruimen van woningen binnen Schiedam vast. Een systeem van vergunningen werd ingevoerd.
Vergunningen werden bij B&W aangevraagd. De Commissie van Fabricage beoordeelde deze aanvragen en op basis van het advies besloot B&W de vergunning al dan niet te verlenen.
Een digitale alfabetisch index - op straatnaam geordend - is in de studiezaal van het gemeentearchief te raadplegen. Hiermee kunt u snel nagaan of van uw pand een (ver)bouwtekening is bewaard.

Ingekomen- en uitgegane stukken gemeenteraad en B&W

De aanvragen (soms met tekeningen) zitten in de series ‘Ingekomen- en uitgegane stukken gemeenteraad en B&W’.
De stukken zijn in origineel in te zien in de studiezaal van het gemeentearchief.

Bouwtekeningen Commissie van Fabricage

De overige (ver)bouwtekeningen zitten in de serie ‘Bouwtekeningen Cie. van Fabricage’.
De tekeningen zijn digitaal raadpleegbaar in ‘Zoeken in Archieven en Collecties

LET  OP: De series bevatten zeker niet van alle ge- of verbouwde objecten aanvragen en/of tekeningen. De tekeningen zijn vaak weinig gedetailleerd.

1906-1988

De Woningwet van 1901 verplichtte iedere gemeente tot het hebben van een bouwverordening. In Schiedam werd de verordening in september 1905 door de raad vastgesteld.
De Dienst Gemeentewerken, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, zag in Schiedam toe op de naleving. Voor de bouw of verbouwing van een huis moest de eigenaar een bouwvergunning aanvragen bij B&W, waarbij een bouwtekening in meervoud moest worden ingeleverd.

Er werden twee series opgemaakt:
De dossiers van B&W. Deze dossiers bevatten vooral de meer formele stukken: aanvraag, adviezen, bezwaarschriften, tekening(en);
De (schaduw)dossiers van Bouw- en Woningtoezicht Deze dossiers bevatten in de regel meer stukken dan de dossiers van B&W, zoals palenplannen en sonderings- en funderingsgegevens. 

De bouwdossiers Schiedam 1905-1989 zijn digitaal beschikbaar via ‘Zoeken in Archieven en Collecties’: (let op dat het vinkje 'Bouwdossiers' aan staat)
Vanaf 1990 t/m 1999 zijn de dossiers zelf (nog) niet digitaal beschikbaar, maar wel de beschrijvingen van de dossiers. Op het moment dat er weer een jaar digitaal beschikbaar is zullen deze bouwdossiers ook beschikbaar komen. Langzaamaan zult u dus meer bouwdossiers volledig digitaal kunnen raadplegen.

Bouwdossiers die niet digitaal beschikbaar zijn kunt u in origineel raadplegen in de studiezaal van het gemeentearchief.

Na 1988

Vanaf 1988 wordt er nog maar één serie met bouwdossiers gevormd: de serie van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.

De dossiers over de periode 1988- 2006 zijn aanwezig bij het gemeentearchief.
Voor de bouwdossiers/omgevingsvergunningen 2007-heden dient u contact op te nemen met het
Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum.

LET OP: Zijn er nog geen gegevens van bouwvergunningen online beschikbaar? De studiezaalmedewerker kan voor u nagaan of er van uw pand (ver)bouwdossiers/-tekeningen bewaard zijn.

Kethel & Spaland, 1898-1941

De Kethelse bouwverordening:
Tot 1941 was de gemeente Kethel & Spaland een zelfstandige gemeente. De bouwverordening, minder uitgebreid dan die van Schiedam, werd vastgesteld in 1904 en gewijzigd in 1938. Overigens maakte ook de gemeente Kethel gebruik van de diensten van de Schiedamse woningdienst.

De bouwdossiers van de voormalige gemeente Kethel & Spaland, periode 1898-1941, zijn digitaal beschikbaar via ‘Zoeken in Archieven en Collecties’: (let op dat het vinkje 'Bouwdossiers' aan staat)

LET OP: Bij de annexatie is een deel van het grondgebied van de voormalige gemeente Kethel & Spaland naar Rotterdam overgegaan. Deze bouwvergunningen zijn te vinden in het Stadsarchief Rotterdam. Het betreft met name de Kandelaar en Kandelaarweg.

Het volledige 'informatieblad bouwtekeningen/bouwdossiers' is te downloaden, net als het 'informatieblad huizenonderzoek'.