Notariële archieven bevatten bronnen waarin tal van akten als testamenten, schenkingen, overdrachten, boedelbeschrijvingen etc. zijn opgenomen. Het gemeentearchief beheert de archieven van in Schiedam geresideerd hebbende notarissen van de periode 1604-1935.
Latere jaren zijn nog niet openbaar en nog niet overgedragen.

Het aantal notarissen was aanvankelijk nog niet groot omdat men ook bij schepenen terecht kon om een akte op te laten maken. Pas later werden die bijna uitsluitend door notarissen opgemaakt.
De akten van schepenen zijn opgenomen in de ‘Giftboeken’. Zie hiervoor het Archief van de Gerechten van Schiedam

Lees verder, of ga direct naar de Index notarissen 1604-1842

Periode 1604-1842

Voor het vinden van akten in de periode 1604-1842 is een digitale index beschikbaar. In de index zijn de akten samengevat, met een verwijzing naar het inventarisnummer en naar de pagina waar de akte staat of begint.

De akten zelf zijn op microfiche in de studiezaal raadpleegbaar. 

Uit de digitale index blijkt niet altijd de datum van een akte. Om vast te stellen binnen welke periode deze valt kunt u het archievenoverzicht raadplegen. U zoekt als volgt:
-    zoeken in;
-    aanvinken ‘archiefbestanddelen Schiedam’;
-    Vrij Zoeken: ‘notaris’;
-    Bestanddeelnummer / Inventarisnummer: het betreffende nummer invullen. NB: zowel in het eerste als in het tweede veld;
-    zoekopdracht uitvoeren.
U krijgt mogelijk twee resultaten. De eerste is in dat geval de verwijzing naar een bron van een notaris voor 1811, de tweede een verwijzing naar een notaris die na 1811 heeft geresideerd.
Archievenoverzicht en de Index notarissen 1604-1842

Periode 1843-1935

Voor het vinden van akten in de periode 1843-1935 moeten de zogenaamde 'Repertoria’ geraadpleegd worden. Dit is een toegang die de notaris zelf heeft gemaakt om akten terug te kunnen vinden. De repertoria verwijzen naar het jaar en aktenummer.

N.B. Uiterste willen uit de periode 1922-1935 zijn vanwege openbaarheidsbeperkingen gelicht.

De akten zelf zijn op microfiche in de studiezaal raadpleegbaar.