Het Gemeentearchief Schiedam bezit een omvangrijke collectie foto's, prentbriefkaarten en tekeningen, waarvan op dit moment meer dan 50.000 afbeeldingen raadpleegbaar zijn via onze Beeldbank!

Auteursrechten

Op veel van ons beeldmateriaal rusten auteursrechten. Dit houdt in dat er zonder toestemming van de rechthebbende niet gepubliceerd mag worden. In de meeste gevallen ligt het auteursrecht bij de maker of de erfgenamen van de maker. De rechten vervallen zeventig jaar na de dood van de maker. In de Beeldbank via deze webstek zijn alleen afbeeldingen te bekijken die, voor zover ons bekend, openbaar gemaakt mogen worden.

Start de Beeldbank