Overheidsorganen zijn op grond van de Archiefwet 1995 verplicht hun archieven ouder dan twintig jaar over te brengen naar een openbare archiefbewaarplaats. Voor de gemeente Schiedam is dat het Gemeentearchief Schiedam.

Na overbrenging worden archieven in beginsel openbaar en zijn ze door iedereen kosteloos in te zien.
Overbrenging gebeurt in de regel eens per tien jaar. Het grootste onderdeel van de gemeentelijke archieven, dat van de gemeentesecretarie tot en met 1989, is overgebracht.

Archieven van de volgende gemeentelijke onderdelen dienen nog te worden overgebracht:

 • Artotheek (reeds in gemeentearchief ter bewerking)
 • Dienst Educatie
 • Dienst Personeel en Organisatie
 • GG&GD Schiedam. Opmerking: archief is zoek
 • Gemeentelijke Havendienst
 • Openbare Nutsbedrijven Schiedam o.a. Stedelijk Beheer (reeds in gemeentearchief ter bewerking)
 • Perspectief Schiedam, Schuldhulpverlening
 • Sociale Raadslieden Schiedam, Instituut
 • Steunpunt Vrijwilligerswerk
 • Dienst Gemeentewerken, 1990-1997
 • Sector Bestuursdienst
 • Sector Cultuur, educatie en sport
 • Sector Economische zaken
 • Sector Stedelijk beheer

Openbaar Basisonderwijs (verzelfstandigd per 1-1-2006)

 • Annie M.G. Schmidt
 • Gorzen, De
 • Klinker, Daltonschool de
 • Kring, De
 • Peperklip, De
 • Singel, De
 • Startblok, Het
 • Taaltuin, De
 • Troubadour, De
 • Windas, Het
 • Poldervaart,
 • De Opgeheven scholen: Ouverture, Woudhoek, De Brug en W.A. van Lieflandschool

Openbaar Voortgezet Onderwijs (verzelfstandigd per 1-1-2006)

 • Buiten de Veste
 • Schravenlant
 • Stedelijk Gymnasium
 • Opgeheven school: De Wegwijzer