Commissie Naamgeving Openbare Ruimte

Nieuwe straatnamen worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op advies van de commissie Naamgeving Openbare Ruimte (voorheen de straatnamencommissie). Het Gemeentearchief Schiedam speelt hierin een belangrijke rol. In de verordening naamgeving en nummering (adressen) Schiedam 2013 staan regels over onder meer het toekennen van namen aan de openbare ruimte. In juni 2024 is het instellingsbesluit Commissie naamgeving openbare ruimte gemeente Schiedam vastgesteld. 

Leden van de commissie Naamgeving Openbare Ruimte zijn:

  • I.R.H. Keizer, namens de gemeentelijke afdeling Ruimtelijke ontwikkeling & beleid (ROB) 
  • H.J.M. Berg, deskundige op het gebied van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  • L.R. Priester, voorzitter
  • H.G. Visscher, secretaris
  • L.S.M. Verzijden, namens de gemeentelijke afdeling Beheer Openbare Ruimte
  • P. Thomsett, namens PostNL
  • B.J. Waltman, namens de hulpdiensten
  • W.J.G. van der Sloot, als historicus
  • A. Lagrouw, namens de Historische Vereniging Schiedam

Verslagen

Van elke vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte worden verslagen gemaakt. U kunt op deze pagina de notulen lezen.

 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003 

2002

1995-2001