Samenstelling en verslagen

Nieuwe straatnamen worden vastgesteld door het College van B&W in samenwerking met de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (voorheen de straatnamencommissie). Het Gemeentearchief Schiedam speelt hierin een belangrijke rol.