19-12-2007 — 

Nieuwe straatnamen komen niet zomaar tot stand. Het college van B&W stelt deze vast in samenwerking met de 'Straatnamencommissie' officieel genaamd de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR). Het Gemeentearchief speelt daarin een belangrijke rol.

Elk dorp of stad kent wel een Voorstraat, Hoofdweg, Smalle Steeg of Parkweg. Er zijn buurten opgebouwd met namen van landen, vogels, componisten of leden van het koninklijk huis. Het zijn juist de afwijkende namen die kunnen duiden op een eigen identiteit van een plaats. Achter de Teerstoof, Verbrande Erven, Zijlstraat of Spinhuispad zijn voorbeelden waarbij alleen de naam nog bewijs van het verleden is. Daarom worden straatnamen zorgvuldig gekozen door de straatnamencommissie. Het Gemeentearchief levert de voorzitter en de secretaris. Een straatnaam moet trouwens aan verschillende voorwaarden voldoen: zo moet deze kort zijn, uitspreekbaar en mag geen verwarring met andere straatnamen veroorzaken.Ter illustratie volgen hieronder de straatnamen die er dit jaar in Schiedam zijn bijgekomen.

November 2007: Burgemeester van der Lippad

Het fietspad in het verlengde van de Sporthalstraat, uitkomend op de Johan de Witsingel, zal Burgemeester van der Lippad genoemd worden. Dit is besloten door Burgemeester en Wethouders op 27 november 2007. De burgemeester in kwestie was mr. Johan Jurriën van der Lip (1899-1970) beter bekend als de laatste burgemeester van Kethel & Spaland. Bijdorp, waar de naamgeving plaats vindt, maakte onderdeel uit van deze gemeente. Hij heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt in tijden van crisis en werkloosheid. Van der Lip verklaarde bij zijn aantreden in 1934 al “niet van zins te zijn zich zijn gebied goedschiks te laten ontnemen”. Helaas voor hem gebeurde dit toch, en wel in 1941. Van der Lip vocht de rechtmatigheid van dit besluit jaren na de oorlog nog aan.

Juli 2007: Molendijkveld

Het in De Velden gelegen speelpleintje tussen het Basilicumveld en Mieriksveld kreeg de naam Molendijkveld. Dit is besloten door Burgemeester en Wethouders op 10 juli 2007.

Wilhelmus Johannes (Hans) Molendijk (1963-2006) was de oprichter en eerste voorzitter van de Wijk- en bewonersvereniging Midden-Delftland. In die functie speelde hij jarenlang een zeer actieve rol in die vereniging, die zich vooral heeft ingezet voor de ophoging van de wijk met EPS (piepschuim). Daarnaast was hij actief als lid van het hoofd- en jeugdbestuur van voetbalvereniging SC Spaland, waar hij bovendien trainer van één van de teams was.

Bewoners van de wijk doopten in december 2006 de speeltuin om tot ‘Molendijkpleintje’. Deze actie heeft echter geen rechtskracht, alleen het college van B&W heeft de bevoegdheid tot naamgeving van de openbare ruimte. Om tegemoet te komen aan de bewoners, heeft het college van B&W deze actie opgevat als een verzoek aan de straatnaamcommissie. Deze stelde voor om de naam Molendijkpleintje te handhaven. Om de naam meer in overeenstemming met de buurt (De Velden) te laten, is besloten het plein Molendijkveld te noemen.

Juli 2007: Timjanveld

De straat in het gebied tussen het Veldpad, De Velden en Rozemarijnveld enerzijds en de wijk Sveaparken anderzijds kreeg de naam Timjanveld. Dit is besloten door Burgemeester en Wethouders op 24 juli 2007.

De straat ligt tussen twee wijken, De Velden en Sveaparken, hetgeen terugkomt in de naam. Timjan is het Zweedse woord voor tijm. Zweeds slaat terug op het Zweeds geïnspireerde Sveaparken en tijm heeft te maken met de naar kruiden vernoemde straten in de Velden.

Webstek

Op deze pagina van het Gemeentearchief kunt u terugvinden welke straatnamen in Schiedam er zijn bijgekomen sinds 1994. Voor verdere informatie en alle andere vragen kunt u ook in 2008 weer kosteloos bij ons terecht!