11-03-2010 — 

Op dinsdag 9 en donderdag 11 maart 2010 krijgen de vertrekkende en aantredende raadsleden het overzicht Van Aardoom tot Zwennis, gemeenteraadsleden en wethouders van Schiedam in de periode 1851-2010, aangeboden. Deze alfabetisch geordende namenlijst geeft een overzicht van de leden van de gemeenteraad vanaf 1851 tot en met 9 maart 2010. Een dergelijk naslagwerk was er nog niet. Op verzoek van burgemeester W.M. Verver-Aartsen is de afgelopen maanden door medewerkers van het Gemeentearchief Schiedam hard gewerkt aan dit overzicht.

2010_wk10_11448.jpg

Gemeentewet 1851

De gemeenteraad zoals we die vandaag de dag kennen, is grotendeels gebaseerd op de Gemeentewet uit 1851. Deze wet maakte aan einde aan de juridische verschillen tussen stad en platteland, een systeem dat al vanaf de Middeleeuwen bestond. Vanaf 1851 waren er alleen gemeenten met aan het hoofd daarvan een gemeenteraad, bestaande uit rechtstreeks door de stemgerechtigde mannelijke inwoners gekozen leden. Leden van de raad werden eerst voor zes jaar en vanaf 1919 voor vier jaar benoemd. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. Zo telde Schiedam in 1851 13.266 inwoners met vijftien raadsleden. In 2009 bedroeg het aantal inwoners 75.310 dat gelijk staat aan 35 raadsleden.

Kiesrecht

In 1917 werd het algemeen mannen- en het passief (het recht om gekozen te worden) vrouwenkiesrecht ingevoerd. Twee jaar later verworven ook de vrouwen het actief kiesrecht (het recht om te mogen kiezen). Na de Wet dualisering gemeentebestuur van 2002 maken wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraad. Bovendien kregen zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouder hun eigen ambtelijke organisatie, de raad onder leiding van een griffier, het college onder leiding van de gemeentesecretaris.

Schiedamse leden van de gemeenteraad

De 487 mensen die onderdeel hebben uitgemaakt van de Schiedamse gemeenteraad, ook de nieuwe raadsleden, zijn terug te vinden in de namenlijst. De lijst geeft in alfabetische volgorde een opsomming van de raadsleden, wethouders en – in twee gevallen - burgemeesters (zij waren tevens raadslid) vanaf 1851, met vermelding van plaats en data van geboorte en overlijden.

Namenlijst

De namenlijst is compleet wat betreft het aantal raadsleden, maar dat geldt (nog) niet voor alle biografische gegevens. Die zullen in de loop van de tijd worden toegevoegd, en gepubliceerd via deze webstek.

Update

U kunt de namenlijst via deze pagina vinden.