11-08-2020 — 

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte komt op donderdag 3 september 2020 om 15.00 uur bijeen. De vergadering is openbaar, maar om voldoende afstand te kunnen houden is het nodig dat belangstellenden zich vooraf aanmelden via het e-mailadres archief@schiedam.nl 

De agenda is hier in pdf-format in te zien, meer informatie over de commissie is te vinden op onze webstek.