25-11-2021 — 

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte komt op donderdag 9 december 2021 van 15.00 tot 17.00 uur via het internetvergaderprogramma Teams bijeen.
Om deel te nemen is het nodig dat belangstellenden zich vooraf aanmelden via het e-mailadres archief@schiedam.nl .

Agenda

De agenda is hier in pdf-format in te zien, meer informatie over de commissie is te vinden op onze webstek.

 

Beeldbanknummer 46573 (Maker: Ruud Poels), Het straatnaam bord van de J. Poelslaan.