25-11-2020 — 

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte komt op donderdag 10 december 2020 om 15.00 uur bijeen. Let op; de vergadering vindt plaats via Teams.
De vergadering is openbaar. Om deel te nemen is het nodig dat belangstellenden zich vooraf aanmelden via het e-mailadres archief@schiedam.nl 

De agenda is hier in pdf-format in te zien, meer informatie over de commissie is te vinden op onze webstek.