24-03-2022 — 

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte komt op donderdag 7 april 2022 van 15.00 tot 17.00 uur bijeen. De vergadering is openbaar. Wilt u de vergadering als belangstellende wil bijwonen, meldt u dan aan via het e-mailadres archief@schiedam.nl .

Agenda

De agenda is hier in pdf-format in te zien, meer informatie over de commissie is te vinden op onze webstek.

 

Beeldbanknummer 46573 (Maker: Ruud Poels), het straatnaambord van de J. Poelslaan.