06-04-2021 — 

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte komt op donderdag 8 april 2020 van 15.00 tot 17.00 uur bijeen.
Let op; de vergadering vindt op afstand via het programma Teams plaats.
De vergadering is openbaar. Om deel te nemen is het nodig dat belangstellenden zich vooraf aanmelden via het e-mailadres archief@schiedam.nl 

De agenda is hier in pdf-format in te zien, meer informatie over de commissie is te vinden op onze webstek.