05-07-2024 — 

In Schiedam komen voortaan alleen personen voor vernoeming in aanmerking die minimaal vijf jaar geleden overleden zijn. Dit is een van de regels die is opgenomen  in de uitvoeringsvoorschriften voor de naamgeving van de openbare ruimte van de gemeente Schiedam. Deze zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 24 juni 2024.

Verschillende regels die nu zijn vastgesteld lijken vanzelfsprekend: straatnamen moeten herkenbaar en zichtbaar vermeld zijn op tenminste twee straatnaamborden, moeten goed uitspreekbaar zijn, en ook niet klinken als een al bestaande straatnaam in de gemeente. 

Natuurlijk moeten ze ook uniek zijn (één Burgemeester Knappertlaan is voldoende) en aansluiten bij omliggende straatnamen. Om verwarring te voorkomen mag een categorie niet op twee plekken worden gebruikt. Daarom is er maar één schilders-, kastelen-, of wetenschappersbuurt in de gemeente.   

Tenslotte moeten straatnamen maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Over al deze aspecten van naamgeving adviseert de CNOR (Commissie Naamgeving Openbare Ruimte) het college. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, en de verslagen hiervan zijn terug te lezen. Het Gemeentearchief Schiedam heeft met een voorzitter en secretaris in de commissie een belangrijke rol.

Vastgesteld en gepubliceerd 

De Uitvoeringsvoorschriften Naamgeving van de openbare ruimte zijn door het college van burgemeester en wethouders op 24 juni 2024 vastgesteld. De voorschriften zijn bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Schiedam op www.officielebekendmakingen.nl en trad daarmee op 5 juli 2024 in werking.