19-12-2023 — 

Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben op 12 december 2023 besloten de volgende naam vast te stellen:

-de straatnaam Gefleborg vast te stellen voor de openbare ruimte tussen Slimme Watering aan de ene zijde en Betedal en Hammerdal aan de andere zijde

Het uitgebreide besluit en de toelichting hierop, tekening, en informatie over bezwaar maken, zijn hier op officielebekendmakingen.nl na te lezen.

Zie ook: Ons nieuwsbericht uit 2013 -Geslaagde kennisuitwisseling in Zweden