30-10-2013 — 

Archiefmedewerkers uit Spanje, Ierland, Hongarije, Zweden en Nederland hebben drie dagen lang kennis opgedaan en uitgewisseld over het digitaliseren van cultureel erfgoed. Het uitwisselingsprogramma ontvangt financiële steun van de Europese Commissie.

wk44_2.jpg

De deelnemers kregen onder meer een rondleiding door heet Media Conversion Center (MKC) in Fränsta, een afdeling van het Zweedse rijksarchief waar men met de modernste apparatuur stukken digitaliseert. Sinds de scheiding tussen kerk en staat in 2000 zijn er veel kerkelijke archieven (geboorte-, huwelijks-, en overlijdensgegevens) te digitaliseren. Zweden had tot 1 januari 2000 nog een staatskerk die deze gegevens bijhield. Ter vergelijking; in Nederland is de overheid daar al sinds 1811 voor verantwoordelijk. 

Ook kreeg men in Gävle een enthousiaste presentatie van het Landmäteriet (een instituut vergelijkbaar met het Nederlandse Kadaster) over het doel, de problemen en het effect van hun gedigitaliseerde informatie. Ter vergelijking vertelden zij ook over digitalisatieprojecten die het Landmäteriet heeft helpen opzetten in Kenia en in Servië. Op het gebied van publiekseducatie wisselden de deelnemers ervaringen uit met medewerkers van het Zweedse Spoorweg Museum en het Gevangenismuseum. 

Langdurig werklozen en ‘arbeidsongeschikten’ worden door het stadsbestuur van Gävle onder meer ingezet voor digitaliseringprojecten. Zo worden tachtigduizend (!) glasnegatieven van fotografe Berna Roth gescand en beschreven. Roth fotografeerde in haar studio in de eerste helft van de vorige eeuw de hogere middenklasse in Gävle. Het digitaliseren is een enorme klus, maar ook een goed voorbeeld van hoe werk mensen kan helpen hun gevoel van eigenwaarde terug te krijgen. Hetzelfde geldt voor medewerkers van het spoorwegmuseum die soortgelijke projecten uitvoeren. 

Het Gemeentearchief Schiedam kijkt terug op een geslaagde kennisuitwisseling en met enthousiasme uit naar 2014, wanneer Schiedam gastheer is voor een vervolgconferentie!

U kunt foto's van het bezoek zien in deze set op de fotodeelwebstek Flickr.

wk44_1_2.jpg