Bevolkingsregisters zijn dynamisch. De registratie heeft betrekking op het persoonlijke levenspad waarin telkens dingen wijzigen, zoals gezinssamenstelling, de bewoners per woning, verhuizingen, nationaliteiten, beroepen etc.

Informatieblad over de bevolkingsregistratie