Bevolkingsregistratie

Bevolkingsregisters bevatten zaken zoals gezinssamenstelling, de bewoners per woning, verhuizingen, nationaliteiten, beroepen etc.

Burgerlijke stand

Rechtsfeiten zoals geboorte, huwelijk en overlijden worden door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waarin dat feit heeft...

Doop-, trouw- en begraafregisters

DTB-registers staat voor 'doop-, trouw- en begraafregisters'. Het Gemeentearchief biedt u een overzicht van de DTB-registers die in de studiezaal op...

Notariële indexen

Beschikbare Notariële bronnen zijn van 1604 tot 1925. Digitaal zijn indices beschikbaar van 1604-1842. Zoeken kan via het overzicht op Schiedata...

Personen - en aktenzoeker SchiedamGen

Met SchiedamGen kunt u kosteloos zoeken naar akten van de Burgerlijke Stand,registers van de Bevolkingsregistratie en DTB-registers van Schiedam en geannexeerde gemeenten.

Schiedamse stambomen

Het onderstaande document geeft een overzicht van Schiedamse stambomen (ook wel genealogieën genoemd), door onderzoekers aan het gemeentearchief...