Burgerlijke stand

Rechtsfeiten zoals geboorte, huwelijk en overlijden worden door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waarin dat feit heeft...

Doop-, trouw- en begraafregisters

Lees op deze pagina meer uitleg over de DTB-registers of ga direct naar het 'overzicht van de DTB-registers'. DTB-registers registers bevatten doop-...

Bevolkingsregistratie

Bevolkingsregisters bevatten zaken zoals gezinssamenstelling, de bewoners per woning, verhuizingen, nationaliteiten, beroepen etc.

Notariële archieven

Notariële archieven bevatten bronnen waarin tal van akten als testamenten, schenkingen, overdrachten, boedelbeschrijvingen etc. zijn opgenomen. Het...

Personen - en aktenzoeker SchiedamGen

Met SchiedamGen kunt u kosteloos zoeken naar akten van de Burgerlijke Stand, registers van de Bevolkingsregistratie en DTB-registers van Schiedam en geannexeerde gemeenten.

Schiedamse stambomen

Het onderstaande document geeft een overzicht van de Schiedamse stambomen (genealogieën) die beschikbaar zijn bij het Gemeentearchief Schiedam. Het...