We hebben de meest gestelde vragen (onderverdeeld in categorieën), op deze website voor u op een rij gezet. Als u niet vindt wat u zoekt, kunt u vanzelfsprekend ook direct contact met ons opnemen.

Bezoek aan het archief

Wat zijn de openingstijden?

Het gemeentearchief is op afspraak geopend van dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur, en van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar.

Hoe vind ik de gegevens die ik zoek? En krijg ik hulp?

U bevindt zich nu al op de webstek van het Gemeentearchief Schiedam. Begint u hier uw onderzoek of vind al direct het antwoord op uw vraag. U zult ontdekken dat u via deze webstek een schat aan informatie vindt. Via “zoeken” kunt u met een trefwoord eenvoudig alles doorzoeken wat digitaal beschikbaar is gesteld op deze webstek.

Begin uw genealogisch onderzoek thuis via SchiedamGen, of bereid uw bezoek aan het archief voor via het Archievenoverzicht en de daaraan gekoppelde inventarissen. Maar op de site vindt u ook onze beeldbank en onze krantenbank; een groot deel van de foto- en krantencollectie (het rechtenvrije gedeelte) is online beschikbaar. En er is meer...

De ontwikkeling van onze webstek staat natuurlijk niet stil. Regelmatig wordt er nieuwe informatie toegevoegd. Bezoekt u ons dus vaker en schrijf u in voor onze nieuwsbrief als u bij wilt blijven.

Wilt u meer informatie of bent uw nieuwsgierig geworden? Bezoekt u dan de studiezaal van het gemeentearchief. Bijna al onze archieven en collecties zijn in de studiezaal raadpleegbaar in origineel of op microfiche; alleen zaken als beperkingen op de openbaarheid of een slechte materiële staat kunnen een uitzondering op de regel zijn.

Onze medewerkers staan klaar om u te helpen met al uw vragen. Zij kunnen adviseren welke bronnen u het best kunt raadplegen, uitleggen hoe u de in de studiezaal aanwezige apparatuur gebruikt, etc. Raadpleegt u onze webstek voor de openingstijden.

Ik wil het gemeentearchief bezoeken. Moet ik een afspraak maken?

Vanaf eind januari 2022 is de studiezaal weer open voor bezoek en onderzoek. Wel is een tijdsvak reserveren verplicht. Er is voldoende ruimte voor drie personen tegelijkertijd en de minimale onderzoekstijd is een uur. Dien een agendaverzoek in via e-post archief@schiedam.nl, met opgave van datum, gewenst tijdvak, uw naam en telefoonnummer.  
Wij vragen u wel om u bij uw eerste bezoek als bezoeker te laten registreren. De medewerker bij de receptie zal u een en ander uitleggen over de gang van zaken in de studiezaal. U kunt voor uw verzoek vast ons bezoekersreglement bekijken. 
Wilt u er vooraf zeker van zijn dat een bezoek zinvol is, of heeft u andere vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via contact@schiedam.nl of telefonisch via 14 010.

Ik woon wat verder weg. Is het dan handig om eerst even te bellen?

Om te voorkomen dat uw reis voor niets is, kan het handig zijn om eerst even contact met ons op te nemen. Niet om een afspraak te maken - u kunt zo binnenlopen op de dagen dat we geopend zijn - maar om er zeker van te zijn dat u bij ons kunt vinden waar u naar op zoek bent. Maar ook kan het voor u voordeliger zijn als u uw verzoek schriftelijk bij ons indient, bijvoorbeeld als u alleen kopieën of reproducties wenst. Het is niet nodig, ook al komt u van ver, telefonisch archiefstukken te reserveren. Als u de stukken in de studiezaal aanvraagt halen de medewerkers in de studiezaal deze direct voor u uit het depot. U kunt ons bereiken via contact@schiedam.nl of telefonisch via 14 010.

Hoe kom ik bij het Gemeentearchief Schiedam?

De gegevens voor het vinden van uw weg naar het Gemeentearchief Schiedam vindt u op deze site. Via contact vindt u er ook ons adres en onze openingstijden. Wij zijn goed bereikbaar met auto of openbaar vervoer en gelegen in het centrum van de stad. In het geval u met de auto komt; in het complex waar het gemeentearchief zich bevindt is een parkeergarage (betaald). Mocht u hier geen gebruik van willen maken; ook in de stad is het ‘betaald parkeren’.

Wat zijn de kosten als ik een bezoek breng aan het archief?

Een individueel bezoek aan het Gemeentearchief Schiedam is gratis. Archiefstukken, boeken en dergelijke kunt u kosteloos aanvragen en inzien. Als u zelf onderzoek doet hoeft u verder geen kosten te maken. U betaalt alleen voor het (laten) maken van kopieën en andere reproducties. Ook de ondersteuning die u kunt vragen aan de studiezaalmedewerker kost u niets. Iets anders is het als u ons vraagt onderzoek voor u te doen. In dat geval worden onderzoekskosten in rekening gebracht. Wenst u reproducties of wilt u uw onderzoek uitbesteden aan het gemeentearchief dan is dit tegen vastgestelde tarieven.

Groepen die het archief willen bezoeken dienen contact op te nemen met het Gemeentearchief Schiedam via contact@schiedam.nl of telefonisch via 14 010.

Ik wil mijn onderzoek uit laten voeren door het Gemeentearchief. Waar moet ik rekening mee houden?

Allereerst moet u er rekening mee houden dat u onderzoekskosten moet betalen als wij het onderzoek voor u uitvoeren (anders dan wanneer u zelf het onderzoek doet). Wij berekenen vanuit een uurtarief dat u terug kunt vinden in het overzicht met onze tarieven.

U dient uw onderzoeksverzoek schriftelijk (Gemeentearchief Schiedam, postbus 1501, 3100 EA) of per e-mail contact@schiedam.nl aan ons toe te sturen.

Kan ik ook materiaal lenen bij het Gemeentearchief?

Nee, dat kan niet. De archieven, collecties en verzamelingen die wij beheren zijn alleen in de studiezaal van het gemeentearchief te raadplegen. Dit geldt dus ook voor de boeken die onderdeel uitmaken van onze bibliotheekcollectie. Anders dan bij een Openbare Bibliotheek is de bibliotheek van het archief bedoeld als ondersteuning bij het onderzoek in de studiezaal. Van het materiaal dat u in de studiezaal raadpleegt kunt u in de regel wel kopieën laten maken tegen vastgestelde tarieven.

Mag ik altijd de originele archiefstukken inzien?

In de meeste gevallen kunt u in de studiezaal originele stukken inzien. Maar er kunnen redenen zijn waardoor dit niet kan:

  • Openbaarheidsbeperkingen: In principe zijn archiefstukken na overbrenging naar het gemeentearchief openbaar, maar met het oog op de privacybescherming van nog levende personen zijn stukken met privacygevoelige informatie niet in te zien. Dit geldt onder andere voor stukken uit het archief van de Gemeentepolitie Schiedam (toegangsnummer 70 onder 'Inleiding 4. Openbaarheid') De studiezaalmedewerker kan u vertellen wanneer de stukken openbaar worden. In sommige gevallen zijn uitzonderingen op de regel mogelijk. Ook daarover kan de studiezaalmedewerker u informeren.
  • Op microfiche of digitaal beschikbaar: Veel geraadpleegde bronnen worden gemicroficheerd of gedigitaliseerd. U mag alleen deze reproducties raadplegen. Dit ter bescherming van de originelen. Alleen in het geval de reproductie slecht leesbaar is kan een uitzondering gemaakt worden, maar dit is ter beoordeling van de studiezaalmedewerker.
  • Slechte materiële staat: Stukken kunnen in zo’n slechte conditie verkeren dat het onverantwoord is ze u in handen te geven. Deze stukken dienen eerst gerestaureerd te worden. Bij stukken die er iets minder slecht aan toe zijn, is het altijd ter beoordeling van de studiezaalmedewerker of u deze toch, onder voorwaarden, in mag zien.
  • In bewerking: Als een archief geïnventariseerd (beschreven) wordt kan het zijn dat stukken tijdelijk niet raadpleegbaar zijn. Maar wij streven ernaar dit te voorkomen! Inventarisatie is nodig voor een goede toegankelijkheid. Ook als archieven ongeïnventariseerd zijn streven wij ernaar dat u de stukken in kunt zien; soms kan het lastig zijn de stukken te vinden, soms lukt het ons niet deze te vinden.
  • Uitgeleend: Stukken kunnen uitgeleend zijn voor restauratie of reproductie. Ook mag het archief stukken uitlenen aan musea (wanneer zij aan de door ons gestelde condities voldoen). Stukken zijn dan tijdelijk niet raadpleegbaar.

Bestellen van reproducties

Kan ik bij u kopieën van stukken maken en wat kost dat?

Vaak is het mogelijk kopieën van stukken te maken. Omdat het bij het gemeentearchief vaak om unieke en originele documenten gaat kunt u dat echter niet zelf doen. Tegen vastgestelde tarieven kunnen wij de reproducties voor u maken.

In bepaalde gevallen is het niet mogelijk afdrukken te bestellen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de materiële staat dit niet toelaat, of het formaat. Ook van bijvoorbeeld prenten, ingekleurde kaarten en uit banden en delen (uitgezonderd de meeste boeken uit onze bibliotheek) maken wij geen kopieën. Meestal is het dan wel toegestaan dat u een foto maakt, mits u geen gebruik maakt van de flits. Over mogelijke andere vormen van reproductie kan de studiezaalmedewerker u informeren.

Kan ik stukken laten scannen en wat kost dat?

Dat kan. Er kunnen echter redenen zijn dat het niet kan. Stukken kunnen in een slechte staat zijn, of het stuk kan in een heel dikke band zitten, of het kan een te groot formaat hebben etc. Als u twijfelt of uw verzoek ingewilligd kan worden, neem dan contact op via contact@schiedam.nl of telefonisch 14 010. Scans leveren wij gratis of tegen een door de gemeente vastgesteld tarief:

Het Gemeentearchief Schiedam is een proef met digitaliseren op verzoek gestart: wie een kopie van een nog niet gedigitaliseerd stuk opvraagt, krijgt de digitale kopie kosteloos toegezonden. Indien onderzoek nodig is bent u daarvoor wel kosten verschuldigd. Wij scannen documenten in 300 dpi jpeg. Als u andere wensen heeft dient u dit aan te geven. Let op: ook in het geval u speciale wensen heeft voor scans die onder 'gratis levering' vallen, heeft u te maken met het scantarief!

Kan ik een foto bestellen uit de collectie van het gemeentearchief?

Ja, als de foto bestemd is voor privégebruik is dat altijd mogelijk. Wilt u de foto echter openbaar maken, dus bijvoorbeeld gebruiken voor een publicatie of tentoonstelling, dan kunt u te maken hebben met auteursrechten. In dat geval zult u eerst het eenmalig gebruik moeten regelen met de rechthebbende. Wij hebben voor u de contactgegevens. Als wij van u het bewijs hebben ontvangen dat de rechthebbende akkoord gaat, kunnen wij de foto leveren.

Bestellingen kunt u schriftelijk doen via contact@schiedam.nl of via de medewerker van de studiezaal. Geeft u daarbij aan om welk beeldnummer het gaat en of u een afdruk op fotopapier of een digitale foto wilt. Bij digitale foto’s is ook de gewenste resolutie van belang en het gewenste formaat. Voor prijzen en eventuele administratiekosten, zie tarieven.

U kunt uw keuze maken uit ons fotoarchief via de beeldbank online. Mocht u daar niet vinden wat u zoekt - niet alle foto’s zijn vanwege rechten beschikbaar via internet - dan kunt u een bezoek brengen aan het gemeentearchief. In de studiezaal is de gehele collectie digitaal  raadpleegbaar.

Stamboomonderzoek

Hoe begin ik met stamboomonderzoek?

Stamboomonderzoek begint altijd thuis. Verzamel zoveel mogelijk gegevens uit fotoalbums, geboortekaartjes, trouwboekjes, etc. Ga langs bij familieleden en vraag wat zij nog weten over ouders, grootouders en misschien overgrootouders. Zet alles wat u weet, vindt en/of hoort op papier. Alle gegevens die u kunt achterhalen kunnen u helpen bij uw onderzoek. Denk daarbij aan data van geboorte, huwelijk en overlijden, maar ook aan woonplaatsen en -adressen en volledige namen (dus ook volledige voornamen). Probeer in ieder geval tot circa 1938 terug te komen. U kunt ook uitzoeken of iemand anders al onderzoek heeft gedaan naar uw familie en daar misschien zelfs al iets openbaar over heeft gemaakt.

Na deze voorbereiding kunt u aan het onderzoek beginnen. Te beginnen - als uw voorouders in Schiedam hebben gewoond - via onze webstek in de digitale stamboom SchiedamGen. In deze database zijn al heel veel gegevens van de Burgerlijke Stand Schiedam te vinden. In de database staat aangeven wat al digitaal beschikbaar is en wat nog niet. Gegevens die nog niet beschikbaar zijn via de website kunt u vinden bij het gemeentearchief zelf. De bronnen zijn op microfiche in de studiezaal raadpleegbaar.

Komen uw voorouders uit andere gemeenten, dan dient u de websites en archieven daar te bezoeken.

Raadpleeg ook onze informatiefolder Bevolkingsregistratie /98 kB

Wat vind ik in de digitale stamboom SchiedamGen?

SchiedamGen is ontwikkeld om stamboomonderzoekers de gelegenheid te geven op afstand te kunnen werken aan hun stamboom. Het Gemeentearchief Schiedam is begonnen met het digitaal beschikbaar stellen van de akten van de Burgerlijke Stand (BS).

De BS is ingesteld in 1811. Vanaf dat jaar vindt u akten via SchiedamGen. Het is de bedoeling dat, op termijn, alle geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten en de huwelijksbijlagen via SchiedamGen beschikbaar zijn. Er wordt nog steeds gewerkt aan het invoeren van gegevens. Op de voorpagina van SchiedamGen houden wij u op de hoogte van de vorderingen; u vindt er precies welk soort akten er digitaal beschikbaar is en over welke periode.

In SchiedamGen is de zoekfunctie altijd te gebruiken, ook als u zich niet via de database heeft geregistreerd. Als u zich registreert is het mogelijk om vanuit huis gratis kopieën van de akten te bestellen. Deze zijn van hoge kwaliteit. Met 1 druk op de knop krijgt u de akten direct per e-mail toegezonden.

Als u de akten van de BS wilt raadplegen heeft u te maken met openbaarheidsbeperkingen:
geboorteakten moeten ouder zijn dan 100 jaar
huwelijksakten moeten ouder zijn dan 75 jaar
overlijdensakten moeten ouder zijn dan 50 jaar

In de toekomst zullen ook de Bevolkingsregisters (vanaf 1828) en de Doop-, trouw- en begraafboeken (vóór 1811) van Schiedam via SchiedamGen beschikbaar gesteld worden. Helaas lukt het ons niet om dit al op korte termijn te realiseren. Voor deze bronnen zult u dus voorlopig een bezoek moeten brengen aan de studiezaal van het gemeentearchief.

Wat zijn handige genealogische websites op het internet?

Als uw voorouders uit Schiedam komen is de website van het Gemeentearchief Schiedam natuurlijk in de eerste plaats zinvol. Zo vindt u hier bijvoorbeeld SchiedamGen; een belangrijke database met gegevens uit de Burgerlijke Stand. Maar u vindt meer databases op onze site met nuttige gegevens voor uw stamboomonderzoek.

Enkele voorbeelden:
Index op de notarissen van 1604 tot 1842
Overzicht Schiedamse stambomen
Overzicht nadere toegangen 

Naast databases met gegevens uit Schiedamse bronnen, vindt u ook allerlei links naar andere nuttige websites op de site van het Gemeentearchief Schiedam. De links zijn te vinden via het menu Koppelingen

WieWasWie (voorheen GenLias) is ook een belangrijke site; hierin zijn gegevens uit de Burgerlijke Stand van veel gemeenten over geheel Nederland terug te vinden. De site van het Centrum voor familiegeschiedenis bevat ook heel veel informatie en bovendien vindt u ook hier weer veel links naar sites over allerlei onderwerpen die bij stamboomonderzoek van pas komen. En bekijkt u ook eens de site van de Nederlands Genealogische Vereniging.

Kan ik alle akten van de Burgerlijke Stand bij het gemeentearchief vinden?

Nee, u vindt bij ons alleen de akten die openbaar zijn. Akten van de Burgerlijke Stand kunnen persoonsgegevens van nog levende personen bevatten. Daarom worden deze pas na 100 jaar (geboorteakten), 75 jaar (huwelijksakten) en 50 jaar (overlijdensakten) openbaar. Pas dan worden de akten overgedragen aan het gemeentearchief.

Voor akten die niet openbaar kunt contact opnemen met de gemeente Schiedam. Aan de hand van uw vraag kunnen zij u precies vertellen aan welke eisen u moet voldoen en welke gegevens zij u wel of niet kunnen verstrekken.

Welke archieven kan ik bij het archief raadplegen voor stamboomonderzoek?

Allereerst zijn er de akten van geboorte, huwelijk en overlijden van de Burgerlijke stand. Deze zijn openbaar na respectievelijk 100, 75 en 50 jaar. De eerste akten dateren van 1811. In dat jaar is de Burgerlijke Stand ingesteld. Een groot deel van de akten kunt u vinden via onze digitale stamboom SchiedamGen op deze website. De akten die nog niet digitaal beschikbaar zijn kunt u op microfiche raadplegen in de studiezaal. Voor meer uitleg kunt u de informatie BS raadplegen.

Daarnaast kunt u de Bevolkingsregistratie raadplegen. Het is een bron waar u veel informatie in kunt vinden; niet alleen geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata, maar ook gezinssamenstelling, beroepen, woonadressen, waar iemand vandaan komt of naartoe vertrekt. Sinds 1828 worden in Schiedam de inwoners van de stad geregistreerd en de bron is openbaar tot 1938. In de studiezaal van het gemeentearchief kunt u de registers over de periode 1928-1938 op microfiche raadplegen. Voor meer uitleg kunt u het Informatieblad over de bevolkingsregistratie raadplegen.

Voor 1811 maakt u gebruik van de Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB). Huwelijken, geboorten en overlijdens werden en worden bijgehouden in registers van kerken. Via de alfabetische naamindexen in de studiezaal kunt u de registers op microfiche raadplegen. De gegevens die u in de DTB-registers vindt zijn beperkter en lastiger te lezen.

Er zijn nog veel andere bronnen die u kunt raadplegen als u verder gevorderd bent in uw onderzoek. Zo zijn er bijvoorbeeld de Notariële akten 1609-1842. De alfabetische naamindex Opent in nieuw venster kunt u raadplegen via onze webstek, de akten zelf zijn op microfiche raadpleegbaar in de studiezaal.   

Waarom is mijn familienaam in archieven soms anders gespeld?

Een vaste spelling van familienamen vind je pas vanaf het begin van de 19e eeuw. Bij de invoering van de Burgerlijke Stand moest iedereen een vaste familienaam opgeven en die naam bleef ongewijzigd. Voor die tijd was hoe de naam werd geschreven vaak afhankelijk van degene die deze opschreef, werd het ook niet gecontroleerd aan de hand van andere documenten. Daarnaast konden de mensen zelf vaak niet of nauwelijks lezen of schrijven en dus konden ook zij de schrijfwijze niet controleren.

Kan ik bij het gemeentearchief ook onderzoeken of mijn familie een familiewapen heeft gehad?

Allereerst zult u uw stamboom moeten uitzoeken in de mannelijke lijn. Vervolgens onderzoekt u in archieven of een familielid of -leden publieke functies vervulden(n) en akten mocht(en) mochten bezegelen. Alleen dan is er een kans dat u een wapen gedrukt op een zegel tegenkomt. Vindt u dit en voerde zijn vader hetzelfde wapen, dan lijkt het in de richting van een familiewapen te gaan. Denkt u een familiewapen gevonden te hebben en wilt u dit ook gaan voeren, dan zult u vervolgens aan moeten kunnen tonen dat u een wettige nakomeling bent.

Voor het onderzoek naar wapens kunt u het best de website van het Centraal Bureau voor familieonderzoek raadplegen.