Zelf onderzoek doen in de archieven en collecties van het Gemeentearchief Schiedam is gratis. Aan de verrichting van een aantal diensten door het gemeentearchief zijn kosten verbonden.

Tarieven per 1 januari 2023

Schriftelijk onderzoek

Het uurtarief voor het op schriftelijk verzoek doen van onderzoek in de in het gemeentearchief/bibliotheek/atlas/bouwdossiers van de gemeente berustende stukken (met een minimum van 15 minuten) bedraagt € 40,55

Hieronder gerekend ook de arbeidstijd gemoeid met het digitaal reproduceren, fotograferen van documenten voor zover niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor ‘digitaliseren op verzoek’.

Informatie uit persoons-/archiefkaart

Het verstrekken van informatie uit een persoons-/archiefkaart kost € 9,70. Hiervoor is schriftelijke toestemming van de Gemeentearchivaris nodig als de betreffende persoon nog in leven is.

De officiële bekendmaking is hier in het Gemeenteblad terug te vinden. Het Gemeentearchief komt in hoofdstuk 8 aan bod.