Zelf onderzoek doen in de archieven en collecties van het Gemeentearchief Schiedam is gratis. Aan de verrichting van een aantal diensten door het gemeentearchief zijn kosten verbonden.

Tarieven per 1 januari 2022

Schriftelijk onderzoek

Het uurtarief voor het op schriftelijk verzoek doen van onderzoek in de in het gemeentearchief/bibliotheek/atlas/bouwdossiers van de gemeente berustende stukken (met een minimum van 15 minuten) bedraagt € 39,35

Hieronder gerekend ook de arbeidstijd gemoeid met het digitaal reproduceren, fotograferen van documenten voor zover niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor ‘digitaliseren op verzoek’.

Informatie uit persoons-/archiefkaart

Het verstrekken van informatie uit een persoons-/archiefkaart kost € 9,40. Hiervoor is schriftelijke toestemming van de Gemeentearchivaris nodig als de betreffende persoon nog in leven is.

De officiële bekendmaking is hier terug te vinden. Het Gemeentearchief komt in hoofdstuk 8 aan bod.