Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben op 14 december 2021 besloten

1. de straatnaam Sportlaan in te trekken;
 

2. de straatnaam Sportpad vast te stellen voor het voetpad dat loopt ten westen van de Poldervaart, van de Nieuwe Damlaan tot aan de metrolijn en het fietspad dat loopt langs de metrolijn tot aan de Rijksweg A4, volgens de bij dit besluit horende tekening;
 

3. in aanvulling op het besluit van 11 juli 2006 (06INT00401) de straatnaam Vlietlandplein vast te stellen voor de openbare ruimte tussen de Hargalaan en het Vlietlandziekenhuis (Franciscus Vlietland), volgens de bij dit besluit horende tekening;
 

4. in aanvulling op het besluit van de raad van 24 juni 1968 (VR 1968/160), zoals herzien in het besluit van 29 oktober 2013 (13INT00508), de straatnaam Sporthalstraat vast te stellen voor de openbare ruimte vanaf de kruising tussen Churchillweg, Hargalaan en Nieuwe Damlaan aan de ene zijde en de Schiedamseweg aan de andere zijde, volgens de bij dit besluit horende tekening.
 

5. de straatnaam Weeshuissteeg vast te stellen voor de steeg die loopt van Lange Achterweg 34 en 42 tot Leliëndaal 1, volgens de bij dit besluit horende tekening.

 
Het besluit is hier op officielebekendmakingen.nl na te lezen, en er zijn ook toelichtingen en tekeningen van de straten te zien.