Oorspronkelijk gepubliceerd op 4-5-2018

Het Stedelijk Museum Schiedam brengt 10 % van de historische collectie uit het depot in Den Haag naar het museum en de museummedewerkers vragen u om uw kennis over die historische voorwerpen met hen te delen. Wat kunt u hun vertellen over bijvoorbeeld collectezakken, toverlantaarnplaatjes, huishoudelijke voorwerpen of een noodkachel? Lees hier hun oproep.

 

theepot

 

"Het Stedelijk Museum Schiedam heeft een historische collectie van ruim 10.000 objecten. Van sommige weten we veel, maar van andere weinig of niets. Daar wil het museum verandering in brengen. We willen weten wat we bewaren, welke voorwerpen in de museumcollectie thuis horen en welke niet, en ook wat er nog mist in de historische collectie. Zodat we in de toekomst mooie tentoonstellingen kunnen maken en de historie van de stad beter kunnen documenteren. 
En daar hebben we uw hulp bij nodig! We brengen 10 % van deze collectie uit het depot in Den Haag náár het museum en we vragen u om uw kennis over die historische voorwerpen met ons te delen. Wat kunt u ons vertellen over bijvoorbeeld collectezakken, toverlantaarnplaatjes, huishoudelijke voorwerpen of een noodkachel? 
 
Duizend historische voorwerpen 
In het project 'Uit het depot: werk in uitvoering' halen we duizend voorwerpen uit de kast en bekijken we ze één voor één. Van dinsdag 29 t/m zondag 3 juni nodigen we u uit om ons te helpen zoveel mogelijk informatie over deze voorwerpen te verzamelen. Bezoek het museum tussen 11 en 17 uur en geef bij de kassa aan dat u specifiek voor het project 'Uit het depot' komt. U kunt dan zonder entree te betalen doorlopen naar het auditorium. Daar wachten museummedewerkers op u om de voorwerpen te laten zien en naar uw verhalen te luisteren. Ze kunnen u ook een toelichting geven op het project. Vooraf aanmelden is niet nodig. De objecten kunt u binnenkort ook op de website bekijken.
 
De collectie waarderen
Nadat u uw kennis met ons heeft gedeeld, gaan we de daarop volgende twee weken van alle voorwerpen onderzoeken of ze thuis horen in de museumcollectie. Elk object wordt gewaardeerd aan de hand van selectiecriteria, het collectieprofiel en uw informatie. We roepen waar nodig ook de hulp van experts in. Er zijn drie uitkomsten mogelijk: het object hoort thuis in de collectie (groen), het object hoort niet thuis in de collectie (rood), we weten er te weinig van om te beslissen (oranje). Wilt u eens kijken hoe dat in zijn werk gaat? Dat kan. Op onze website laten we weten op welke dagen u kunt komen luisteren. 
 
De resultaten
Daarna, van donderdag 14 t/m zondag 17 juni, kunt u terugkomen en de resultaten bekijken. Bent u het met bepaalde uitkomsten (groen/oranje/rood) niet eens? Dan heeft u gelegenheid uw mening met ons te delen en kunnen we een besluit heroverwegen. 
Op basis van het uiteindelijke besluit blijven objecten in de museumcollectie of zoeken we een andere goede bestemming voor ze. Hierin volgen we de wet- en regelgeving die musea hiervoor hebben opgesteld. Onze ervaring gebruiken we om een plan te maken om de overige 90 % van de collectie te bestuderen en waarderen. 
 
Wilt u meer weten over hoe we te werk zijn gegaan? Dan nodigen we u uit voor een bijeenkomst waarin Deirdre Carasso, directeur en Dieuwertje Wijsmuller, expert in collectievorming, meer vertellen over het proces van collectie waarderen en de museale keuzes die daarbij komen kijken. Collectiemedewerker Leonie Wingen zal aan de hand van enkele gewaardeerde objecten vertellen welke discussie er over is gevoerd. Om zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden te komen, organiseren we deze (dezelfde) bijeenkomst twee keer, op donderdag 14 juni om 20.00 uur en op zaterdag 16 juni om 15.00 uur. We stellen het op prijs als u zich daarvoor aanmeldt via rsvp@stedelijkmuseumschiedam.nl. "
 
Data op een rij
29 mei-3 juni: deel uw verhaal met een museummedewerker 
4 juni-13 juni: luister mee bij het keuze proces, op werkdagen
14 juni-17 juni: kom kijken naar de uitkomsten
14 juni, 20.00 uur: informatiebijeenkomst
16 juni, 15.00 uur: informatiebijeenkomst
 
'Uit het depot: werk in uitvoering' wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Schiedam, Fonds Schiedam Vlaardingen en het De Groot Fonds.

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112
3111 HL Schiedam
webstek / facebook / twitter