• 15 december 2022

  Besluit beperking openbaarheid van stukken betreffende de huisvesting van (ex-)asielzoekers, uitbreiding van het aantal opvangplaatsen en mandatering van de directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst inzake de uitvoering van regelingen bij besluit B&W dd 22 december 1992, 1990-1993
  Het is hier op officielebekendmakingen.nl terug te lezen. 
   
 • 7 december 2022

  Besluit beperking openbaarheid van Whatsapp-berichten van team Bevolkingszorg (crisisorganisatie) uit 2020 en 2021 tot zij ouder zijn dan 20 jaar.  
  Het is hier op officielebekendmakingen.nl terug te lezen. 

   
 • 2 december 2022

  Besluit beperking openbaarheid van stukken betreffende een conflict uit 1987 met een docent van het Stedelijk Gymnasium tot 2063. 
  Het is hier op officielebekendmakingen.nl terug te lezen. 

   
 • 14 september 2022

  Besluit beperking openbaarheid van  de Whatsappgroepen van het college van burgemeester en wethouders 2018-2021 respectievelijk 2021-2022.
  Het is hier op officielebekendmakingen.nl terug te lezen. 

   
 • 22 juni 2022

  Besluit beperking openbaarheid van geheime aantekeningen en geheime besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 2020-2021.
  Het is hier op officielebekendmakingen.nl  terug te lezen.