• 22 juni 2022

    Besluit beperking openbaarheid van geheime aantekeningen en geheime besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 2020-2021.
    Het is hier op officielebekendmakingen.nl  terug te lezen.