Fotomontage van beeldnummers 10530 en 48158.

Let op; de officiële bekendmakingen betreffende de naamgeving in de openbare ruimte is op deze pagina te vinden. 

 

 • 26 juni 2023

  Besluit beperking openbaarheid van de dossiers inzake
  -betaling van verhuis- en herinrichtingskosten aan woonwagenbewoners
  -verzoek en afwijzing verzoek tot ontheffing ex art. 10 van de Woonwagenwet
  -personeelsdossier van P.Th. Tjabbes, directeur Stedelijk Museum Schiedam 
  -personeelsdossier van P.J. van den Hengel, korpschef gemeentepolitie
  -personeelsdossier van C. Stroman, adjunct-commies Stedelijk Museum Schiedam
  uit het archief van het gemeentebestuur van Schiedam, 1990-1999
  tot zij ouder zijn dan 75 jaar, met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
  Uit het archief van het gemeentebestuur van Schiedam, 1990-1999.
  Het besluit is hier op officielebekendmakingen.nl terug te lezen. 
   
 • 26 mei 2023

  Besluit beperking openbaarheid van de dossiers inzake
  -werving en benoeming van leden van de Adviescommissie Beeldende Kunst
  -Benoeming / ontslag Raadslid P.J.G. Sanderse
  -afhandeling van een zedenkwestie op openbare basisschool De Troubadour
  tot zij ouder zijn dan 75 jaar, met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
  Het besluit is hier op officielebekendmakingen.nl terug te lezen. 
   
 • 2 mei 2023

  Besluit beperking openbaarheid van het dossier inzake whatsappgroepen van het college van burgemeester en wethouders, 2014-2018, tot zij ouder zijn dan 75 jaar. Dit met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer omdat de archiefbescheiden berichten en bijlagen van persoonlijke aard bevatten.
  Uit het archief van het college van burgemeester en wethouders, 2010-2019)
  Het is hier op officielebekendmakingen.nl terug te lezen. 
   
 • 25 april 2023

  Besluit beperking openbaarheid van het dossier inzake whatsappgroep Gemeentelijk Beleidsteam van de crisisorganisatie in verband met corona, 2020 - 2022, tot zij ouder zijn dan 75 jaar. Dit met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer omdat de archiefbescheiden mededelingen van persoonlijke aard bevatten.
  Uit het archief van het college van burgemeester en wethouders, 2020-2029.
  Het is hier op officielebekendmakingen.nl terug te lezen. 
   
 • 29 maart 2023

  Besluit beperking openbaarheid van het dossier inzake woonwagenkamp aan de Schiekade over accommodatie (1974-1992) en het dossier inzake raadslid D. Baart over ontslag (1986-1996) met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer tot zij ouder zijn dan 75 jaar. Beide uit het archief van het gemeentebestuur van Schiedam 1990-1999.
  Het is hier op officielebekendmakingen.nl terug te lezen. 
   
 • 15 december 2022

  Besluit beperking openbaarheid van stukken betreffende de huisvesting van (ex-)asielzoekers, uitbreiding van het aantal opvangplaatsen en mandatering van de directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst inzake de uitvoering van regelingen bij besluit B&W dd 22 december 1992, 1990-1993
  Het is hier op officielebekendmakingen.nl terug te lezen. 
   
 • 7 december 2022

  Besluit beperking openbaarheid van Whatsapp-berichten van team Bevolkingszorg (crisisorganisatie) uit 2020 en 2021 tot zij ouder zijn dan 20 jaar.  
  Het is hier op officielebekendmakingen.nl terug te lezen. 

   
 • 2 december 2022

  Besluit beperking openbaarheid van stukken betreffende een conflict uit 1987 met een docent van het Stedelijk Gymnasium tot 2063. 
  Het is hier op officielebekendmakingen.nl terug te lezen. 

   
 • 14 september 2022

  Besluit beperking openbaarheid van  de Whatsappgroepen van het college van burgemeester en wethouders 2018-2021 respectievelijk 2021-2022.
  Het is hier op officielebekendmakingen.nl terug te lezen. 

   
 • 22 juni 2022

  Besluit beperking openbaarheid van geheime aantekeningen en geheime besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 2020-2021.
  Het is hier op officielebekendmakingen.nl  terug te lezen.