Beschikbare Notariële bronnen zijn van 1604 tot 1925.
Digitaal zijn indices beschikbaar van 1604-1842.

Zoeken kan via het overzicht op Schiedata.schiedam.nl