28-03-2013 — 

Het Gemeentearchief Schiedam heeft een Werkgroep Scheepswerven in Schiedam opgericht om een groot onderzoek uit te voeren naar de geschiedenis van de Schiedamse scheepswerven. Deze werkgroep wil proberen zoveel mogelijk verhalen en documenten boven water te krijgen.

wk13_2.jpg
De Rotterdam in Schiedam.

Tot in de jaren 1980 domineerde de scheepsnieuwbouw en –reparatie Schiedam op verschillende manieren. Letterlijk, omdat de boortorens en kranen vanuit de stad boven de huizen waren te zien. Economisch, omdat veel Schiedammers hun boterham verdienden door te werken bij Gusto, Wilton-Fijenoord, De Nieuwe Waterweg of één van de kleinere werven. En sociaal, want zowel Gusto als Wilton hadden een bedrijfsopleiding, een personeelsvereniging, een muziekvereniging, een autoclub en meer.

De werkgroep zoekt verhalen en documenten zoals boeken, tijdschriften, films, video’s, foto’s of brochures. Veel interesse is er voor mensen die bij een Schiedamse werf hebben gewerkt en hun verhaal willen vertellen. Via interviews wil de werkgroep dit deel van de (Schiedamse) geschiedenis vastleggen.

Vanuit Gusto doet een werkgroep mee, de Historische Vereniging Schiedam heeft zich aangesloten, in het Maritiem Museum Rotterdam kan er onderzoek worden gedaan en ook de opleiding Maatschappijgeschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam verleent haar medewerking.

Voor vragen, opmerkingen of informatie kunt u terecht bij Caroline Nieuwendijk van het Gemeentearchief Schiedam, via E-post archief@schiedam.nl of telefoonnummer 010-219 1919. Blijf op de hoogte via de webstek archief.schiedam.nl!