17-07-2008 — 

Tot onze spijt vernamen wij dat voormalig gemeentearchivaris drs. P.Th.J. Kuyer op 10 januari 2008 is overleden. Pieter Kuyer was gemeentearchivaris van Schiedam van 1954 tot 1964.

Gemeentearchivaris Pieter Kuyer.

Werkzaamheden

In die periode heeft hij ondermeer veel werk verricht aan de inventarisatie van het archief van Schiedam. Van zijn hand verschenen vele artikelen over de geschiedenis Schiedam in het blad De Schiedamse Gemeenschap. Ook vervulde hij veel bestuursfuncties, zoals in de Museumcommissie en het stichtingsbestuur van de Roomsch-Katholieke Openbare Leeszaal.

Den Bosch

Vanuit Schiedam vertrok hij naar Den Bosch, om daar tot 1980 de functie van stadsarchivaris te vervullen. Bij zijn pensionering werd hij door het stadsbestuur gevraagd de Bossche geschiedenis te beschrijven. Dit resulteerde in  's-Hertogenbosch, stad in het hertogdom Brabant, ca. 1185-1629',  ook wel bekend als ‘De Dikke Kuyer’, een standaardwerk dat maar liefst twintig jaar werk vergde. Pieter Kuyer is 92 jaar geworden. 

Publicaties afkomstig van Kuyer

1954:
Schiedam langs de Maas, in SG 1954-56; 
De trotse joffers langs de vesten; over de Schiedamse molens, in SG 1954-152; 
Gerrit Verboon, 1769-1854, in SG 1954-155;

1955:
Niet sollen met de Schiedamse vlag, in SG 1955-161;

1956:
Een hoopvol begin en een onvervulde belofte; ontwikkeling van Schiedam als stad aan de Maas, in SG 1956-120;

1957:
Hulde aan een honderdjarige; honderd jaar bestaan der Technische Bedrijven der gemeente Schiedam, in SG 1957-119;

1958:
Het geheugen van de stad; doel en werken op het Gemeentearchief, in SG 1958-78; 
Romantiek over de laantjes van de Diefhoek omtrent een halve eeuw geleden, in SG 1958-192;

1959:
Het vroegere en tegenwoordige Sint Jacobsgasthuis; zorg voor bejaarden, in SG 1959-32;

1960:
Een portret van meester Servaes Pietersz Fabri; identificatie van een anoniem portret, in JVSMS over 1959. Herdrukt in Holland 1973 pag. 299; 
De fontein spuit; over de Plantage, in SG 1960-14; 
Driemaal zwemmen; zwembaden voorheen en thans, in SG 1960-38; 
Hoe het beeld rondom onze stad zich in de loop van de laatste jaren gewijzigd heeft, in SG 1960-62; 
Hop, hop paardje; een reisje door ons land in 1821 per rijtuig, in SG 1960-84; 
Veroordeling van drie jeugdige delinquenten; over rechtspraak 2½ eeuw geleden, in SG 1960-128; 
Het getij keerde; kleine maar hechte schakel in de keten van industrieën langs Maas en Nieuwe Waterweg, in SG 1960-150; 
Broersvest, de geschiedenis van een promotie, in SG 1960-191;

1961:
Schiedam door een Franse bril; Reisindrukken van de Franse schrijver Henri Havard, in SG 1961-118; 
Daan van der Zee schrijft een boek over oud Schiedam, in SG 1961-241;

1962:
Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw; een studie van dr. H. Schmitz, in SG 1962-60;

1963:
Herberg De Visscherij - Hotel Beijersbergen, in SG 1963-33; 
Zaken van de Schiedamse kermissen beschreven, in SG 1963-89

1964:
De weg naar eenheid; Het ontstaan van de Sint Willibrordusstichting te Schiedam, Schiedam 1964. 
Inventaris van de archieven van de Commissie van Fabricage. na 1894 Commissie voor Gemeentewerken, 1838-1953; en van de Dienst Gemeentewerken, 1859-1954. Typoscript. 
Sebastiaan; en nou istie weg, in SG 1964-10

1965:
De zegels, het wapen en de vlag van Schiedam, in Zuid-Hollandse Studiën, Den Haag 1965 

Publicaties tot stand gekomen onder het archivariaat van Kuyer

1954:
L.A. Abma, Inventaris van het archief van het Rooms-katholiek Parochiaal Armbestuur en het Rooms-Katholiek Weeshuis, Schiedam 1954. Typoscript 
A. van der Poest Clement, Stedelijke archiefzorg en stadsgeschiedschrijving, Schiedam 1954, Schiedamse Miniaturen deel 1. 
A. Tutein Nolthenius, Getijdemolens in Nederland - vaak een onbekend begrip, gepubliceerd in Zeeuws Tijdschrift 6, 1956, pag. 19-22;

1955:
H.W. van Leeuwen, Het oud-archief van de N.V. Distilleerderij voorheen Simon Rijnbende en zonen, opgericht 1793 te Schiedam, Schiedam 1955; 
A. van der Poest Clement, Het graf van Sint Liduina, die maghet van Schiedam, Schiedam 1955. Schiedamse Miniaturen deel 2. 
A. van der Poest Clement, Het weeshuis der Hervormden, Schiedam 1955. Schiedamse Miniaturen deel 3. 
L.A. Abma, De geschiedenis van de Schiedamse familie Nolet, Schiedam 1955; 
C. Hoek, Regestenlijst van de charters in het archief van het Hervormd Weeshuis te Schiedam, in Jaarboek OV 1955 en 1956;

1956:
A. Teenstra, Schip en werf, Schiedam 1956. Schiedamse Miniaturen deel 4. 
B. Kedde, De opkomst van de arbeidersbeweging te Schiedam, Schiedam 1956. Schiedamse Miniaturen deel 5. 
L.A. Abma, Genealogie van het Schiedamse geslacht Lansbergen, Schiedam 1956; 
C. Hoek / J.H. Brakke, Repertorium op de lenen van Mathenesse, in Jaarboek OV 1956 en 1961;

1957:
W.A. van 't Oudoever, Elisabeth van Deventer-Maas, Assen 1957; 
(Redactie), Van Vleermuis tot TL-buis; De ontwikkeling van het gasbedrijf, de drinkwaterleiding en het elektriciteitsbedrijf tezamen vormende de Technische Bedrijven der Gemeente Schiedam, Schiedam 1957;

1959:
H.P.M. Engelvaart, Inventaris van het oud-archief der NV Distilleerderij Wenneker & Co., Schiedam 1959. Typoscript. 
J.C. Lissenberg, Genealogie van de familie Rijnbende, Schiedam 1959; 
C. Hoek, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in de Sint Janskerk te Schiedam, in OV 1959 nr. 79;

1960:
A.J.H. Rozemond, Inventaris van het oud-archief der distilleerderijen en likeurstokerijen De Graauwe Hengst Daniël Vissel en Zoonen te Schiedam, Schiedam 1960; 
C. Hoek, De oudste giftboeken van Mathenesse, in OV 1960 nrs. 84-85;

1961:
C. Hoek, Zegels in het Gemeentearchief van Schiedam, in OV 1961 nr. 87; 
(Redactie), Vijftiende-eeuwse rentebrieven van Noord-Nederlandse steden, in Fontes Minores Medii Aevi deel XIII, Groningen 1961;

1962:
C. Hoek, Herkomst en ouderdom van een schilderij van het Huis Mathenesse, in JVSMS over 1961; 
J.M. de Lange, De ontwikkeling van de R.K.-gezinszorg te Schiedam, scriptie, typoscript; 
M. Dendermonde, De som der delen; Gusto 1862-1962, Schiedam 1962; 
B. Kedde, De eerste door de overheid ingestelde en onderhouden arbeidsbeurs, in Sociaal Maandblad Arbeid vol 17 nr. 11; 
H. Schmitz, Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw; Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890, Schiedam 1962. 
J.G. Jansen, De Grote- of Sint Janskerk van Schiedam; Biografie van een gebouw, Schiedam [1962]; met een Ten geleide door drs. P.Th.J. Kuyer. 
C. Hoek, Zegels in het Gemeentearchief van Schiedam, in OV 1962 nr. 99; 
C. Hoek, Acten uit een verloren Schiedams register, in OV 1962 nr. 99; 
C. Hoek, Acten betreffende Schiedam en omgeving in het archief van het karthuizerklooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg, in OV 1962 nr. 99;

Publicaties voor Kuyer

1980:
(Redactie), Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer, 's-Hertogenbosch 1980.