22-04-2018 — 

Medewerkers van het Gemeentearchief Schiedam waren van 14 tot en met 18 april 2014 voor kennisuitwisseling over digitalisering van cultureel erfgoed in Boedapest. Het bezoek aan de hoofdstad van Hongarije was een vervolg op de conferentie in Zweden van vorig jaar en het bezoek van de stuurgroep aan Schiedam in februari.

wk17_1.jpg
Uitzicht op de kettingbrug over de Donau vanuit de werkkamer van de directeur van het Kasteelmuseum

Nieuwsgierig naar wat we allemaal hebben gezien? Bekijk hier de fotoset!

In Boedapest namen behalve Schiedam en het gastland delegaties uit Letland, Spanje en Zweden deel. Elke instelling heeft haar eigen sterke en zwakke punten, en door die te delen kan men van elkaar leren. Zo moeten de Hongaarse archieven en musea in hun werk rekening houden met de samengestelde bevolkingsgroepen en de bijbehorende politieke agenda in het land.

Boedapest (of haar voorgangers) was al bebouwd in de Steentijd, en kwam verder tot ontwikkeling onder Romeinse overheersing. Het gebied heeft dus een rijke (archeologische) historie, en het aansprekend vertalen daarvan naar een publiek is geen sinecure. Omdat er in de communistische tijd weinig vooruitstrevende technieken werden gebruikt, konden musea en archieven na de val van het toenmalige regime nieuwe technieken gaan gebruiken zonder eerst het wiel te moeten uitvinden of beginnersfouten te maken. Tijdens lezingen en workshops leerden de deelnemers meer over laserscanning (een uitkomst bij archeologische haastklussen) en 3D-scanning. Het laatste kan archeologische reconstructies vereenvoudigen en voor digitaal aantrekkelijk (tentoonstellings-) materiaal zorgen. 

wk17_2.jpg
Bezoek aan het restauratieatelier in de Boedapest Stadsarchief.

Verder werd kennis gedeeld over de mogelijkheden van microfilm, restauratietechnieken, inzet van vrijwilligers, optimaal gebruik van metadata en educatie projecten. Van dat laatste zagen de deelnemers aansprekende voorbeelden in het Aquincum Museum; in dit openluchtmuseum en educatiecentrum is een blootgelegd stratenplan en resten van een Romeinse stad te bewonderen. Door virtuele spelletjes op de Wii en een rollenspel kunnen kinderen meer leren over de toenmalige bewoners en hun gebruiken.

Een gemeenschappelijk doel waar  we ons allemaal in konden vinden is ‘de rijkdommen die we als culturele instelling beheren zo toegankelijk mogelijk delen met het publiek’. De manier waarop we dat doel bereiken, is een doorgaand proces, maar wel een waar we door informatie- en kennisuitwisseling steeds verder mee komen!

Het uitwisselingsprogramma ontvangt financiële steun van de Europese Commissie.

wk17_3.jpg
Blootgelegd stadsplan bij Aquincum

wk44_1_3.jpg