30-01-2008 — 

De naam ‘Kethel’ is van de verkeersborden verdwenen. Maar niet zonder slag of stoot! Op 17 april 1982 plaatste de Historische Vereniging Schiedam illegaal een Kethel plaatsnaambord. De gemeente tolereerde het bord en sympathiseerde met het idee, maar had geen geld beschikbaar om officiële borden te maken.

De Bondsspaarbank bouwde in 1984 aan de Schiedamseweg aan de rand van de dorpskern van Kethel een vestiging. De Historische Vereniging kaartte de zaak opnieuw aan, en vond in de bank een partner die het financiële probleem oploste. De Bondsspaarbank – die later overging in de VSB bank - voltooide het winkelcentrum Hof van Spaland. Burgemeester Reinier Scheeres opende op 13 december 1984 de bank door als eerste gebruik te maken van een ‘gelduitbetalingsautomaat’, de eerste in Schiedam! Met het bedrag dat daar uit kwam, werden vier borden bekostigd. Op elke toegangsweg naar de dorpskern van Kethel kwam zo weer een bord.

Gek genoeg zijn de borden uit 1982 en 1984 vrij snel na plaatsing verdwenen, waarschijnlijk gestolen. Misschien hangen ze nu nog als pronkstuk in iemands schuurtje? Het resultaat is hoe dan ook dat de naam Kethel definitief van de bewegwijzering is verdwenen. Dus wat zou de achtergrond van de diefstal kunnen zijn? Pro- of juist anti-Kethel sentimenten?

Hoe denkt Kethel over Kethel?

Hoe men na 1941 in het dorp dacht over de annexatie lijkt duidelijk. Geen enkel dorp of stad ziet graag zijn grondgebied verdeeld worden tussen twee buurgemeentes. En ook al blijkt uit de boeken van Jaap de Raat en fotoboekjes als ‘Kethel zoals het vroeger was’ een zekere nostalgie naar de vooroorlogse situatie, in archieven is niets te vinden van comités of actiegroepen. In de krant stonden geen ingezonden brieven of oproepen. Het enige dat als verzet tegen de annexatie zou kunnen worden opgevat is de weigering van burgemeester J.J. van der Lip zijn ambtsketen in te leveren.

Het Kethelgevoel

Nu, bijna zeventig jaar later, is Kethel niet alleen vastgegroeid aan Schiedam maar ook ingesloten door nieuwe wijken als Woudhoek en Sveaparken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Gorzen, waar de grenzen voor een ieder herkenbaar zijn, zijn de Kethelse gemeentegrenzen onduidelijk. Alleen hartje centrum en het park verraden nog de dorpse oorsprong. Voelen inwoners zich nog ‘los’ van Schiedam? Leeft het dorp nog voor de inwoners? Of is Kethel gewoon een wijk in Schiedam geworden? Is er zoiets als ‘het Kethelgevoel’ en zo ja, wat houdt het in? Het Gemeentearchief is nieuwsgierig naar de antwoorden op deze vragen. De resultaten komen te hangen op een tentoonstelling die vanaf 20 februari 2008 te zien zal zijn, dus naast verhalen zijn foto’s en tekeningen ook welkom!