28-07-2010 — 

Op de hoek van de Korte Singelstraat en de Singel hangen de letters ‘sterK’. Is het een vreemd logo van een verdwenen Fitnesszaak? Of een slogan van een woningbouwvereniging?

Op een pand staan het woord 'sterK'. Foto en bewerking; Jan van Kampenhout

Geen van beide! De letters zijn het laatste dat nog herinnert aan een ooit bekend Schiedams bedrijf; Kester's Koek- Brood- en Banketfabriek. Tot halverwege de jaren negentig was de (lege) fabriek van Kester een kenmerkend gebouw in de binnenstad. Het pand aan de Broersveld, direct gelegen tegenover de Bas van der Heijden supermarkt, werd gesloopt zodat de Nieuwe Passage kon worden doorgetrokken, en het gedeelte waar nu ondermeer de Hema zit kon worden gebouwd.

Geschiedenis van Kesters

De Brood-, Beschuit- en Koekbakkerij van W. Kester begon haar geschiedenis in 1899, toen Wilhelmus Kester, meesterbakker, de bestaande bakkerij van de weduwe Johannes Koks aan het Broersveld overnam. Dit perceel werd omschreven als een winkel- en woonhuis met bakkerij en erf. In de loop der jaren werd deze bakkerij uitgebouwd tot een banket-, koek- en beschuitfabriek met een landelijke afzet. Het oorspronkelijke pand werd verschillende malen vergroot en verbouwd, waarna in 1939 vergunning werd verleend voor de bouw van een geheel nieuwe koek- en banketfabriek. Na de Tweede Wereldoorlog werd ook dit fabriekspand in fasen uitgebreid, zodat het complex tenslotte het gehele terrein tussen Broersveld, Baanstraat en Grofbaan besloeg!

Het einde van de firma kwam in 1991. Het bedrijf, dat altijd in familiehanden is gebleven, maakte op den duur onvoldoende winst voor nieuwe investeringen. Tweederde deel van het personeel bestond uit inpaksters en de koekjes werden nog stuk voor stuk met de hand ingepakt. Toen Kester BV ook nog zijn grootste afnemer, Albert Heijn, verloor, betekende dit het doodvonnis voor de firma, hoewel nog pogingen werden gedaan het in andere vorm voort te zetten. De gemeente kocht het fabriekscomplex in 1990 in het kader van de plannen voor de ontwikkeling van de binnenstad. In juni 1993 tenslotte volgde de sloop.

Overblijfselen?

Er resteert weinig meer in de stad wat aan Kesters herinnert. Het Gemeentearchief bewaard enkele stukken die tijdens de sloop werden aangetroffen. Dit is niet meer dan een restant van het archief van de firma. Ruud Poels van de Historische Vereniging heeft nog foto’s van het interieur gemaakt, en heeft enkele koekblikken gedoneerd aan het Museum Jan Anderson in Vlaardingen.

Letters

En dan de letters nog…  Peter Hagendoorn woonde nog niet lang in Schiedam en had de koekjesfabriek nooit actief gekend. Enige tijd voor het pand gesloopt werd, haalde hij de bedrijfsnaam eraf, gaf er zijn eigen draai aan, en hing deze aan de zijmuur van zijn woning. Een leuke herinnering aan een Schiedams bedrijf.

Aanvulling augustus 2010: Studiezaalbezoekster mevrouw A. Visser vertelde een herinnering aan Kesters: Zij vertelde dat in de oorlog, (zij was toen 10 of 11 jaar) toen het voedsel op de bon was (ca. 1944), mensen bij Kesters koekjes konden kopen zónder bon. Dat resulteerde in lange rijen op de Broersveld.