20-06-2007 — 

De nieuwe fototentoonstelling ‘Trouwen en het stadhuis’ van het Gemeentearchief die twee weken geleden onder flinke belangstelling werd geopend geeft een mooi overzicht hoe er de afgelopen jaren in Schiedam in het huwelijk werd getreden. Ze geeft ook aan hoe gewoon het is geworden om belangrijke (en vaak onbelangrijke) gebeurtenissen op foto vast te leggen. Dat was vroeger wel anders.

Foto’s maken lijkt de gewoonste zaak van de wereld, maar dat was niet altijd het geval. Aan het begin van de 20ste eeuw waren beelddragers nog exclusieve zaken die slechts bij uitzondering werden gemaakt. Het was ook een duur en tijdrovend proces. Wie een foto wou (laten maken) moest naar een fotograaf, want alleen die hadden een toestel. Niet een apparaatje ter grootte van een sigarettenpakje zoals vandaag, maar een houten kast waarin een afbeelding werd vastgelegd op glasplaten! Bij de fotograaf, in zijn ‘Photographie atalier’ konden niet alleen (familie-) portretten worden gemaakt, er waren ook al gemaakte afbeeldingen te koop, vooral prentbriefkaarten met afbeeldingen van de stad.

Ansichten en prentbriefkaarten waren in Duitsland al langer bekend, maar raakten in Nederland pas rond 1900 in zwang. Daar ze al snel ook als verzamelobjecten werden gezien en goed verkochten, bleek er goede handel mee te maken. Verschillende fotografen, waaronder de Schiedammer Jan van Diggelen, begonnen zelf ansichten van de eigen woonplaats te maken en te verkopen.

Dankzij Van Diggelen en zijn handel weten we nu nog hoe Schiedam er aan het begin van de 20ste eeuw uitzag. Zijn kaarten vonden blijkbaar flink aftrek want hij maakte verschillende series. Ook bracht hij kaarten uit die met de actualiteit te maken hadden, zoals een serie over de doorbraak in de Kethelpolder in 1903,  foto’s na branden of een tramongeluk. Niet zo gek dat mensen die graag kochten als je bedenkt dat kranten in die tijd nog niet geïllustreerd waren!

Bij het Gemeentearchief is nog het boekje ‘Jan van Diggelen. Een Schiedams fotograaf 1836-1925 van Cees van der Geer voor slechts € 2,00 te koop. Hierin is een overzicht opgenomen van al Van Diggelens ansichtkaarten. Het archief beheert zo'n 50,000 foto's waarvan u er in de studiezaal kosteloos via de Beeldbank een groot deel kunt bekijken. U kunt daarin op verschillende manieren zoeken naar foto's, prenten en tekeningen, variërend van 1860 tot 2006!