05-12-2007 — 

Schiedam heeft in de 20ste eeuw ingrijpende veranderingen meegemaakt. Het Gemeentearchief Schiedam heeft in zijn nieuwe uitgave, Het Groot Schiedams Prentenboek. De verbeelding van Schiedam, een deel van die geschiedenis in tekening en prent verzameld. Woensdag 12 december 2007, om 15.30 uur wordt het eerste deel officieel aangeboden in de Aleidazaal in het Stadskantoor.

Uit het Prentenboek blijkt dat er veel gebouwen zijn verdwenen en hele buurten een ander uiterlijk hebben gekregen. In veel gevallen is dat een goede zaak gebleken, in andere een gemiste kans of ronduit zonde. Gelukkig is bij het opstellen van de uitgave gebleken dat er meer op papier is vastgelegd dan veel Schiedammers misschien weten. Dat er nu al meer dan honderdvijftig inschrijvingen bij het Gemeentearchief zijn binnengekomen toont wel aan hoe deze historische uitgave leeft onder de bevolking.

Het Groot Schiedams Prentenboek is niet zomaar een verzameling prenten en tekeningen van vroeger en nu. Het toont meer dan wat er allemaal was, het geeft ook aan wat er mist en wat er is behouden –bijvoorbeeld dankzij de Historische Vereniging of een groep krakers! Zo zult u zien of herkennen dat de ruïne de enige constante aan de Broersvest is, of mouterij De Goudsbloem een van de weinige overgebleven monumentale gebouwen van de Brandersbuurt. Historicus Henk Slechte zal hier in zijn lezing verder op ingaan.
De naam topografisch-historische atlas geeft aan dat het niet alleen om stadsgezichten gaat, maar ook om historische gebeurtenissen, bijvoorbeeld het bezoek van koning Willem II in 1846.

Ook van particulieren

De verzameling bevat reproducties van 165 Schiedamse prenten en tekeningen die voor het overgrote deel afkomstig zijn uit de topografisch-historische atlassen van het Gemeentearchief Schiedam (81) en het Gemeentearchief Rotterdam (52), en uit verzamelingen van particulieren (21). Het aantal collecties waaruit dit werk put en het formaat rechtvaardigen het predikaat ‘groot’. De oudste opgenomen afbeelding dateert uit 1598, de jongste uit 2006. Het door de Stichting Musis uitgegeven boek in oblongformaat telt 412 pagina’s en is geheel in kleur uitgevoerd.