29-12-2020 — 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam hebben op 1 december 2020 besloten

1. de straatnaam Pepersteeg vast te stellen voor de openbare ruimte tussen de Boterstraat en de Herenstraat,
2. de straatnaam Locomotiefsteeg vast te stellen voor de openbare ruimte tussen Hoogstraat 85 en 89 aan de ene zijde en Lange Haven 72 en 74 aan de andere zijde.
3. het verkeersplein tussen de Rijksweg A20 en de Rijksweg A4 te noemen Kethelplein, volgens de bij dit besluit horende tekening.

Het besluit is hier op officielebekendmakingen.nl na te lezen, en er zijn ook tekeningen van de straten te zien.