11-06-2013 — 

Het Gemeentearchief Schiedam werkt aan het toegankelijk maken van het archief van de Schiedamsche Kunstkring. Deze enthousiaste club heeft van 1934 tot 1963 verschillende voorstellingen gegeven en veel bekende artiesten naar Schiedam gehaald. Hiermee wordt weer een verrassend en interessant archief gemakkelijk doorzoekbaar!

wk24_1_0.jpg
Robin Toscani

“De vereeniging stelt zich ten doel het begrijpen en genieten van kunst te bevorderen.” Zo luidde artikel drie van de statuten van de kunstkring. En aan die taak heeft de Kring zich terdege gehouden; er zijn honderden toneelvoorstellingen verzorgd. Én bekende namen naar het Passage-Theater gehaald, zoals Wim Kan en Corry Vonk, Mary Dresselhuys, of de Nederlandse Comedie. Ook kregen plaatselijke clubs als ‘Utile Dulci’ en artiesten een podium.

Archiefassistent

Het archief, dat bijna één strekkende meter omvat, bevat onder meer jaarverslagen, notulen, correspondentie, programmaboekjes, affiches en krantenknipsels. Het toegankelijk maken  hiervan is een eindopdracht van onze stagiair Robin Toscani, die de opleiding Archiefassistent aan de Archiefschool (onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam ) volgt. 

Beter beschikbaar

Het inventariseren  van een archief zoals dat van de Kunstkring bestaat onder meer uit het  ordenen en beschrijven van de archiefstukken  en ( onder begeleiding) selecteren wat moet blijven of weg kan. Tenslotte maakt Robin nog een inhoudsopgave en beschrijft hij in het kort de geschiedenis van de vereniging voor een inleiding. De inventaris komt op onze webstek, waarna iedereen deze kan doorzoeken. Het archief komt na materiële verzorging voor onderzoek beschikbaar in onze studiezaal. 

Dus… bent u lid geweest van de Schiedamse Kunstkring, of heeft u goede herinneringen aan de voorstellingen? Binnenkort verschijnt de beschrijving op onze webstek Archief.schiedam.nl!

wk24_2.jpg