01-02-2010 — 

Waar in Schiedam West nu nieuwbouw is verrezen was vroeger de slachthuisbuurt. Daar is nu echter weinig meer van te zien. Daar komt echter verandering in; een ijzeren beeld van een stier, die vroeger bovenop het slachthuisgebouw zal op 4 februari op een gevel van een nieuwbouw worden geplaatst. Om deze herplaatsing te vieren zal de Stier officieel onthuld worden door wethouder Yorick Haan.

Afbeelding van hoofdgebouw met toren (Beeldnummer  09006)

Uitnodiging

V.o.f Toernooiveld Schiedam nodigt u uit om deze gebeurtenis bij te wonen. Deze speciale gebeurtenis zal plaats vinden op donderdag 4 februari om 15.30 aan de Simon Rijnbendestraat 34 te Schiedam. Na de onthulling is er gelegenheid voor een hapje en een drankje in de aldaar geplaatste feesttent of bij slecht weer in onze modelwoning aan de Burg. Van Haarenlaan 1520. Oud-werknemers zijn van harte uitgenodigd!

Achtergrond van de stier

 Deze wijk heet de Distillateursbuurt. Vroeger heette het hier de Slachthuisbuurt. Aan die tijd herinnert deze stier.

In 1919 stelde de nieuwe Vleeskeuringswet strengere eisen aan slachtplaatsen. Daarom wilde de gemeente Schiedam, samen met Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht, Maassluis en Maasland een nieuw slachthuis bouwen. Na verzet hiertegen door Vlaardingen tot 1937, konden architect ir. C.E. Alexander, adjunct-directeur van gemeentewerken, en dr. P.J. Endt, directeur van het slachthuis, pas na juni 1939 aan het ontwerp gaan werken. De eerste paal werd geslagen op 8 mei 1940 en de eerste steen werd gelegd op 2 mei 1941.

Het slachthuis tijdens de Tweede Wereldoorlog

In augustus 1941 schoot de Duitse luchtafweer een Engelse Blenheim-bommenwerper neer, die de scheepswerf van Wilton-Fijenoord wilde bombarderen. Het toestel belandde op het slachthuisdak, waardoor brand volgde. Op 26 oktober 1942 opende de Duitsgezinde burgemeester Dr. D.G. Draayer eindelijk het slachthuis. Gemeentewerken ontwierp een kunstwerk van een stier, die de fabriek van kunstsmeedwerken Bettenhaussen en Zoon in Rotterdam in 1941 vervaardigde van verzinkt gasbuis. De stier bekroonde de centrale toren en was van verre zichtbaar.

Na de oorlog werd rondom het slachthuis een woonwijk gebouwd: een markante volkswijk die bekend stond als Slachthuisbuurt. De straten werden vernoemd naar vooraanstaande geleerden uit de diergeneeskunde.

Veroudering 

Het slachthuis raakte verouderd door de snelle ontwikkelingen op technologisch en hygiënisch gebied, en de gemeenteraad besloot het in april 1986 te sluiten. In 1987 werd het slachthuis gesloopt en vanaf 2002 verdween ook de rest van de Slachthuisbuurt die op het laatst een slecht naam had. In 2006 startte hier de nieuwbouw. Het college van B&W besloot de nieuwe straten te vernoemen naar Schiedamse distillateurs van wie de persoonsnaam ook de merknaam was. Nu heet de Slachthuisbuurt dus de Distillateursbuurt. De enige straatnaam die nog aan de Slachthuisbuurt herinnert, is de Veeartsweg.

 De achtergrond informatie is verzorgd door het Gemeentearchief Schiedam.