28-08-2015 — 

Schiedamse bouwdossiers tot 1955 zijn gratis te downloaden via de webstek MijnAdres.org. Een mooie en gemakkelijke manier om de bouwtekeningen van uw pand te zien!

wk35_03.jpg

Welke muren zijn wel of niet dragend? En kunnen de balken onder de te verbouwen badkamer eigenlijk wel een zitbad dragen? Hoe zag de trap er eigenlijk uit volgens het bouwplan? Particulieren en bedrijven zijn natuurlijk geïnteresseerd in de geschiedenis van hun pand, welke bouwaanvragen er zijn geweest, welke vergunningen zijn afgegeven en welke aanpassingen er in de loop van de tijd zijn uitgevoerd? Via de webstek MijnAdres.org is dat gemakkelijk terug te vinden, en de Schiedamse dossiers van bouwwerken tot 1955 zijn gratis te downloaden.

Scans online, originelen in studiezaal

Bezoekers kunnen de dossiers ook aanvragen voor inzage in de studiezaal. Daarbij ontvangt het Gemeentearchief en de bezoeker een e-mail met daarin de datum, het dagdeel en de stukken die ter inzage zijn gevraagd. 
Niet alleen bouwdossiers worden bewaard door het Gemeentearchief Schiedam, ook aktes van de Burgerlijke Stand, notariële dossiers en beeld- en geluidmateriaal worden schoon en veilig bewaard. Zo veel mogelijk materiaal wordt ook digitaal beschikbaar gesteld. Aan MijnAdres.org neemt behalve het Gemeentearchief Schiedam ook het Archief Eemland, het Stadsarchief Rotterdam en het Streekarchief Langstraat Heusden Altena deel.