03-11-2011 — 

Vanaf 1887 tot 1951 waren in Schiedam commerciële adresboeken in omloop. In deze gidsen staan veel nuttige gegevens zoals wie op een bepaald adres woonde, wat het beroep van de hoofdbewoner was en het telefoonnummer als een bewoner een aansluiting had. Een aantal van deze boeken zijn nu op de webstek van het Gemeentearchief digitaal doorzoekbaar.

NL-SdmGA-bib_0139_0001_0039.jpg

De adresboeken zijn eigenlijk een soort voorloper van de telefoongidsen. Adresboeken kunnen een goede aanvulling zijn op bronnen die gebruikt worden voor stamboomonderzoek of onderzoek naar de geschiedenis van een huis en zijn bewoners. U kunt de adresboeken vinden op onze webstek archief.schiedam.nl onder ‘Archieven en Collecties’. (Update: de adresboeken zijn vanaf 2018 in de Beeldbank te vinden. Zie het kopje rechtsboven de pagina)

Maar de adresboeken bevatten naast adressen en beroepen van bewoners ook verschillende andere gegevens zoals: bestuursleden en ambtenaren van de gemeente, posterijen, spoorwegen, expeditieondernemingen, rustende schutterij, brandweer, politie, keurmeesters, militaire zaken, 
volksgezondheid, onderwijs, verenigingen, sport, kerken, banken, sociëteiten, politieke partijen, fabrieken en bedrijven.

Niet elk jaar verscheen er een nieuw adresboek. Tussen 1887 en 1950 zijn er dertien verschenen. De delen uit 1887, 1897, 1899, 1901, 1904 en 1950 zijn digitaal beschikbaar. Het is de bedoeling de collectie de komende tijd verder aan te vullen. In de tussentijd zijn alle adresboeken in onze studiezaal op microfiche beschikbaar!