21-01-2015 — 

Het Gemeentearchief Schiedam kijkt terug op een geslaagde week vol werklessen, lezingen en kennisuitwisseling met buitenlandse collega’s uit de archief- en museumwereld. Door een subsidie van de Europese Commissie konden enkele Schiedamse archiefmedewerkers in vorige jaren Zweden, Boedapest en Girona bezoeken, van maandag 12 tot vrijdag 16 januari 2015 waren de zaken omgekeerd en was Schiedam gastheer voor 23 vakgenoten.

wk04_01 (1).jpg
De programma deelnemers na de rondleiding bij het Joegoslavië-tribunaal.

De eerste twee dagen stonden in het kader van archieftoegangen. Deze geven geïnteresseerden een samenvatting van de inhoud van het archief in kwestie, en zijn daardoor een belangrijke zoekhulp. Na maandagochtend Schiedam als jeneverhoofdstad gepromoot te hebben door een bezoek aan distilleerderij Nolet, gingen de deelnemers hard aan het werk bij het Gemeentearchief aan het Stadserf. 

Toegangen

De focus van de week in Nederland lag op EAD en op mondelinge geschiedenis. Encoded Archival Description, of EAD, is een vrij te gebruiken computertaal (XML) om archieftoegangen te beschrijven. Bij goed gebruik, dus door het invoeren van relevante zoekwoorden en metadata, leidt het tot beter doorzoekbare archieven.  Niet alleen door uitleg, maar ook door werklessen en door eigen methoden met elkaar te vergelijken, ging men zelf aan de slag met EAD.

Joegoslavië tribunaal

Een modern instituut dat constant te maken heeft met vastleggen en bewaren is het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) in Den Haag, ook wel bekend als het Joegoslavië-tribunaal. De buitenlandse bezoekers kregen hier woensdag een uitgebreide rondleiding. Het ICTY werd begin jaren 1990 opgericht en maakte dus bewust de snelle digitale ontwikkeling van de laatste twintig jaar mee. Vanaf 2005 leggen ze de rechtszaken digitaal vast. Een conclusie die ze daaruit trokken is dat de inhoud belangrijke is dan de drager. Ze hoeven dus niet vele duizenden VHS-banden te bewaren, maar moeten wel de inhoud veilig stellen voor de toekomst. Nu het tribunaal met de laatste rechtszaken bezig is ligt er nog de taak om de archieven te ontsluiten. De deelnemers waren onder de indruk van het werk van het tribunaal. (Lees ook het artikel in het Archievenblad hierover.) Woensdagavond was het programma wat luchtiger, toen burgemeester Lamers de gasten vertelde over de geschiedenis van Schiedam en de rol van stadsheilige Liduina daarin.

Verteld verleden

Mondelinge geschiedenis betreft projecten waarbij ooggetuigen hun verhaal vertellen voor de microfoon. Bijvoorbeeld verslagen van gebeurtenissen zoals de watersnoodramp, of van verdwenen beroepen. Onder leiding van professionals op het gebied van mondelinge geschiedenis ging  het gezelschap hier donderdag en vrijdag verder op in. Aan bod kwamen dataopslag, het tot stand komen van transcripties en digitale spraakherkenning 

Door het internet verandert de manier waarop mensen zoeken. Archivarissen zijn getraind om structuren aan te brengen in informatiestromen. Het is belangrijk om nu en in de toekomst archieven zo goed mogelijk te bewaren en beschikbaar te maken. Door kennis, ervaringen en informatie uit te wisselen met andere professionals houden we elkaar geënthousiasmeerd!

wk04_03.jpg
Workshop op het Gemeentearchief Schiedam.
wk04_04.jpg
Rondleiding door het oude stadhuis met burgemeester Lamers.
wk04_05.jpg
Bijeenkomst in de vergaderzaal.
wk04_06.jpg
Pauze tussen lezingen door bij Beeld en Geluid in Hilversum.
wk04_07.jpg
Evaluatie bij het Gemeentearchief Schiedam.

wk44_1_4.jpg