08-10-2015 — 

De archieven van Schiedam en Delft gaan door samenwerking elkaar versterken. Daartoe tekenden burgemeester Cor Lamers van Schiedam en wethouder Ferrie Förster namens de gemeente Delft donderdag in het oude Stadhuis van Schiedam een intentieovereenkomst.

wk41_01.jpg
Burgemeester Lamers en wethouder Förster ondertekenen de intentieovereenkomst. (foto: JvK, G.A.S.)

De samenwerking, en uitwisseling van kennis en ervaringen, tussen het Archief Delft en het Gemeentearchief Schiedam zal onder meer zijn op het gebied van digitalisering, Open Data en actieve openbaarheid. Ook hopen de archiefdiensten hiermee minder kwetsbaar te zijn, en tegelijkertijd nog beter hun wettelijke taken te kunnen uitvoeren.

In 2014 is al door de verschillende colleges van B&W een bestuurlijke opdracht gegeven om een mogelijke samenwerking te onderzoeken, met deze overeenkomt als uitkomst. Met Archief Delft, een gelijkwaardige partner die werkt met soortgelijke systemen, waren de meeste overeenkomsten.

Studiezaal

Het publiek zal in eerste instantie niet veel merken van de samenwerking; de archiefstukken blijven in de plaats waar ze aan gelieerd zijn, de studiezalen ter plaatse blijven open en de instanties blijven zo goed mogelijk de historische identiteit van eigen vestigingsplaats uitdragen.

Maar achter de schermen  zal de samenwerking worden gezocht en uitgebreid. Zo worden al tips uitgewisseld wat betreft restauratiewerkzaamheden. Het Archief Delft zal binnenkort nieuwe huisvesting en depots bouwen in de Harnaschpolder in Den Hoorn, waardoor de bewaaromstandigheden en de systemen optimaal zijn. Tijdelijk liggen Delfse archieven opgeslagen in de archiefbewaarplaats in Schiedam. Mochten er nieuwe systemen of aankopen nodig zijn, kunnen de archieven samenwerken.

"Schiedam werkt al op veel gebieden samen met Vlaardingen en Maassluis en heeft dus al de nodige ervaring met samenwerking" Aldus burgemeester Cor Lamers van Schiedam, "Op sommige terreinen komen anders partners in beeld zoals nu de samenwerking met Delft door de archieven van Schiedam en Delft. Beide steden hebben een vergelijkbaar historisch profiel en kunnen veel voor elkaar betekenen."

Toekomst

Archieven hebben een brede taak in het vooruitzicht. Steeds meer documenten worden ‘digitaal geboren’ en worden ook digitaal verwerkt en opgeslagen. Om deze informatiestromen in goede banen te leiden zijn archivarissen, die gewend zijn om wanorde in een overzichtelijk geheel om te zetten, de aangewezen personen. Bij het Gemeentearchief Schiedam gebeurt dat onder meer door het aantrekken van personeel met ervaring met digitale informatievoorziening.