10-03-2010 — 

Rotterdam heeft als eerste gemeente in Nederland een officieel goedgekeurde digitale archiefbewaarplaats, een zogeheten E-depot.

Het digitale archief, dat al geruime tijd draait, is een resultaat van de samenwerking tussen het Gemeentearchief en de Rotterdamse ICT-afdeling. Gedeputeerde Staten dienen volgens de Archiefwet dergelijke voorzieningen officieel als zodanig te erkennen. De digitale archiefbewaarplaats - ook wel E-depot genoemd - is fysiek ondergebracht in de gemeentelijke computerruimte waar ook de software en actieve data van de gemeente zijn ondergebracht.

Jantje Steenhuis, gemeentearchivaris “Dit is het resultaat van een goede samenwerking tussen twee diensten van de gemeente Rotterdam: het gemeentearchief en ICT-diensten, onderdeel van de Servicedienst. Het is een grote stap in de richting om betrouwbaarheid en controleerbaarheid van de overheid maximaal te waarborgen”.

Meer informatie op de website Binnenlands Bestuur (opent in nieuw venster) en bij de webstek van het gemeentearchief Rotterdam (opent in nieuw venster) .