02-11-2012 — 

Het Gemeentearchief Schiedam is een proef gestart: wie een kopie van een nog niet gedigitaliseerd stuk opvraagt, krijgt de digitale kopie kosteloos toegezonden. Bekijk de voorwaarden of informeer bij de studiezaalmedewerker.

wk45_4.jpg
Jan van Riebeeck (1619-1677), grondlegger van de Kaapkolonie (Zuid-Afrika)

Het Gemeentearchief Schiedam biedt via de webstek kosteloos scans aan van aktes van de burgerlijke stand, en afdrukken tegen een kleine vergoeding. Medewerkers en vrijwilligers werken hard aan het scannen en beschrijven van stukken, maar er staat nog voor jaren werk op de rol. Daarom is het archief een proef gestart: wie een kopie van een nog niet gedigitaliseerd stuk opvraagt, krijgt de digitale kopie kosteloos toegezonden!

Kleine lettertjes

Bij deze actie gelden de volgende voorwaarden:

  • 'Gratis' heeft uitsluitend betrekking op de kosten van het scannen, niet op de kosten van het opzoeken. Een scanverzoek bevat de archiefnaam en het exacte inventarisnummer.
  • De materiële staat en het formaat van de documenten laten scannen toe. 
  • Van niet-openbare archiefstukken verstrekken we geen reproducties.
  • Wanneer auteursrechten rusten op een archiefstuk, krant of foto gelden beperkingen aan het gebruik ervan.

Bij deze gratis service hanteren we de grenzen van de redelijkheid. 
Voor omvangrijke scanverzoeken en wanneer vooraf onderzoek nodig is, berekenen we de normale kosten.

Handtekeningen jagen

Om de proef te illustreren hebben we verschillende ‘Yes we (s)can’ posters gemaakt, met Schiedamse iconen erop. U kunt ze zien op het internetadres www.schiedam.nl/yeswescan.html (niet meer online)
Ook van deze voor de Schiedamse historie belangrijke figuren zijn stukken te vinden. Bijvoorbeeld van Cornelis Haga, de eerste Nederlandse ambassadeur in Turkije, die dit jaar als een van de ‘verborgen schatten’ onder de aandacht kwam. In kerkregisters is terug te vinden wat het kerkbestuur in 1654 aan zijn familie in rekening bracht voor het luiden van de (doods-)klokken. Of Jan van Riebeeck die de Kaapkolonie, de latere republiek Zuid-Afrika stichtte. Hij woonde in zijn jeugd in Schiedam, en trouwde in de Grote Kerk. Van hem zijn huwelijkse voorwaarden (toen al!) bewaard gebleven. Toch bijzonder dat de handtekening van een voor de geschiedenis invloedrijk persoon in uw plaatselijk archief te ontdekken is!


Heeft u een verzoek of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met de studiezaalmedewerker!