21-06-2017 — 

Kranten zijn een van de belangrijke historische bronnen voor onderzoek. Het Gemeentearchief Schiedam bewaart alle kranten die ooit in Schiedam zijn verschenen, maar had niet het eerste exemplaar in de collectie. Tot nu!

wk25_01.jpg

De allereerste Schiedamse krant ooit verscheen meer dan tweehonderd jaar geleden, in 1804. Nederland was nog de ‘Bataafse Republiek’, 
Napoleon was nog geen keizer maar eerste consul en Schiedam had sinds een jaar een nieuwe gemeenteraad van twaalf leden. In november 1803 had ene Abraham van Kerssen aan die raad het verzoek gedaan een krant uit te geven onder de titel ‘Algemeene Schiedamsche Courant’. Het stadsbestuur stond dit toe tegen een jaarlijkse vergoeding van tweehonderd gulden, in ruil waarvoor de krant het Schiedamse stadswapen mocht gebruiken en het exclusieve verschijningsrecht kreeg, dus met uitsluiting van andere kranten.

Het eerste nummer van deze krant verscheen op 14 januari 1804 en juist dit nummer ontbrak tot op heden in de collectie van het Gemeentearchief Schiedam. In 1949 had de toenmalige gemeentearchivaris al ontdekt dat er wel een exemplaar van deze krant aanwezig was in de Gemeentebibliotheek van Rotterdam. Maar toen het Schiedamse archief die vele jaren later wilden lenen om die te kunnen scannen, was deze helaas onvindbaar. 

Maar nu is deze krant alsnog gevonden. Enkele jaren geleden ontving het Gemeentearchief het archief van de familie Dirkzwager. En in dit archief kwam een exemplaar van deze allereerste Schiedamse krant tevoorschijn. Zij is nu te raadplegen in onze krantenbank via deze directe link.  

De krant bevat een uitgebreid ‘voorberigt’ van de uitgever/redacteur, een overpeinzing of ‘Vertoog’ over het nieuwe jaar, nieuwsberichten uit het binnen- en buitenland,  toneelnieuws, boekbeoordelingen en advertenties. Ook het plaatselijk nieuws ontbrak niet. Zo was er aandacht voor de instelling door de gemeenteraad van de Commissie van toezicht op het lagere schoolwezen. Het formaat van de krant is vergelijkbaar met het Stadsblad van nu, maar een stuk dunner. Het is één vel papier, met vier kantjes tekst. Maar goed, het kostte ook maar ‘2 stuivers’ !