06-04-2017 — 

Volgens John te Loo zelf was hij te kort in Schiedam burgemeester geweest (1979-1983) om een indruk achter te laten, maar hij is wel degelijk van invloed geweest. Te Loo werd geprezen om zijn werk op het gebied van de openbare orde: hij ijverde voor méér agenten in de wijk, de aanpak van kleine criminaliteit, aandacht voor de maatschappelijke kant en voor de in Schiedam wonende buitenlanders. Hij overleed op vrijdag 31 maart 2017 op 88-jarige leeftijd.

Afbeelding in beeldbank
Burgemeester te Loo opende in een botsautootje de kermis. (Beeldnr 17886 Foto N.J. de Jong)

Gijsbert Johan ‘John’ te Loo (Harlingen, 10 september 1928) leek wel beroepsburgemeester. Na het gymnasium in Kampen werd hij op zijn dertigste in 1958 als burgervader van Gasselte de jongste burgemeester van Nederland. Hij rondde een avondstudie rechten in Groningen in 1969 af en werd direct erna benoemd tot burgemeester van Borger. Na Borger volgde Winschoten in 1972, en Schiedam in 1979.

Schiedam
Nadat burgemeester Arie Lems naar Zaanstad was vertrokken, ging de PvdA-fractie (die 17 van de 35 raadszetels had) er van uit dat Jacques Wallage, als eerste geplaatst op de voordracht, tot opvolger zou worden benoemd. Hij moest nog wel officieel door de ministerraad worden benoemd. 
Op aansporing van de minister van Binnenlandse Zaken Hans Wiegel, die rekening hield met de promotiekansen voor burgemeesters, gaf het kabinet de voorkeur aan John te Loo. 
Jacques Wallage stond te boek als progressiever dan Te Loo. Deze zat in Winschoten de raadsvergaderingen nog in jacquet voor! De Schiedamse PvdA was zo teleurgesteld, dat bijna de halve fractie niet aanwezig was bij zijn installatie, en deze vond dat hij zich zo weinig mogelijk met de politiek moest bezighouden. Het college gunde hem dan ook alleen de portefeuille voorlichting. Op zich was dat overigens niet zo gek, want toen hij burgemeester van Borger was had hij die gemeente, als eerste in Drenthe, een voorlichter bezorgd. Toen hij naar Schiedam kwam, schrok hij er van dat er maar één voorlichter was.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 lukte het niet een nieuw college van burgemeester en wethouders te vormen. Daarom bestond vanaf dat moment - tien dagen in totaal - het college alleen uit de burgemeester. De enige Schiedamse burgemeester voor hem die dat ook had meegemaakt, was burgemeester Draaijer tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Geen moppentapper
Door een raadslid werd Te Loo gekenschetst als: “een man waarbij je niets kon ritselen, geen moppentapper, maar hartelijk in de omgang”. Een ander raadslid vond hem beminnelijk, maar soms wel erg formeel. Te Loo werd geprezen om zijn belezenheid, waarvan hij blijk gaf door het vaak citeren van gedichten, uit historische werken zoals ‘Herfsttij der Middeleeuwen’. De  VVD-fractieleider Gerard Verhulsdonk vond hem een “oprechte socialist” die goed kon samenwerken met andersdenkenden. Behalve burgemeester was hij in zijn Schiedamse periode vice-voorzitter van Veilig Verkeer Nederland en voorzitter van het Nederland-Israël Comité.

Te Loo werd met ingang van 16 juni 1983 benoemd tot burgemeester van Leeuwarden. Hiervoor was hij uitgenodigd door Hans Wiegel, Commissaris van de Koningin in Friesland, dezelfde man die als minister van Binnenlandse Zaken had gezorgd dat hij in Schiedam was benoemd. Na het beëindigen van zijn loopbaan in Leeuwarden werd hij nog diverse keren gevraagd als waarnemend burgemeester: in Veendam (1993/1994), Eibergen (1995), Reiderland (tweede helft van 1997) en ter afsluiting in zijn geboorteplaats Harlingen (1998). Te Loo was ereburger van de stad Leeuwarden.

Fotobijschrift:  Op zaterdag 1 augustus 1981 opende burgemeester Te Loo de zomerkermis. Meer informatie kunt u vinden in onze krantenbank, in de Schiedamse Courant van 3 augustus 1981. De bovenstaande foto en nog andere beelden van de burgemeester zijn terug te vinden in de beeldbank.