28-06-2017 — 

Bewaren en beschikbaar stellen van historische informatie over Schiedam en Schiedammers zijn de taken van het Gemeentearchief Schiedam. Schiedam is een stad die geeft om haar verleden want ze heeft al sinds 1879 een gemeentearchivaris om deze taken uit te voeren.

wk26_01.jpg

Bij het behéren van de stukken hoort ook goed ómgaan met de stukken. Dat betekent in de praktijk onder meer een archiefbewaarplaats zonder temperatuurschommelingen, een schone omgeving, en als er stukken aangeraakt moeten worden dit te doen met handschoenen of schone handen.

Bezoekers van onze studiezaal weten het wel, jarenlang was het streng beleid van het gemeentearchief dat stukken alleen met katoenen handschoenen aan mochten worden vastgehouden. Die bekende witte handschoentjes zijn inmiddels al weer jarenlang vervangen door een alcoholoplossing om de handen schoon (en vooral, vetvrij) te maken, en sinds kort zijn ook dunne Nitril rubber handschoenen een optie.

Het verdwijnen van de witte katoenen handschoenen uit de studiezaal is aanleiding om het ‘geheime’ (meer onbekend dan geheim) genootschap de Orde Van De Witte Handschoen openbaar te maken. Een club zonder vergaderingen, statuten, ere- of herkenningstekens of ander bewijs van bestaan, al dan niet het in naam doorgeven van gemeentearchivaris op gemeentearchivaris. Volgens sommigen al sinds 1879, met de eerste Schiedamse gemeentearchivaris  jonkheer Meester T.A.M.A. Humalda van Eysinga. Maar zoals al opgemerkt, bewijs is er niet. “Het zong rond in de depots, en ik had er vaag wel eens iets van gehoord”, aldus huidig gemeentearchivaris Laurens Priester, “goed dat we nu een aanleiding hebben om de orde openbaar te maken.”

Om de openbaarmaking (nog iets dat bij archieven hoort) luister bij te zetten, heeft de Orde Van De Witte Handschoen meegedaan aan het Vlaggen en Vaandels project van het Stedelijk Museum Schiedam. Binnenkort hangt dus in onze openbare studiezaal het prachtige vaandel van de tot voor kort zo geheime Orde Van De Witte Handschoen!

Burgemeester Cor Lamers zal op zaterdag 1 juli om 16.00 uur de officiële opening verrichten van de tentoonstelling Vaandels & Verhalen in het Stedelijk Museum Schiedam. Tot 1 oktober zijn daar alle nieuw gemaakte Schiedamse vaandels te zien, aangevuld met historische exemplaren. Een vaandeloptocht op 9 september is geïnspireerd op de optocht bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 en verbindt vroeger met nu.
 

wk26_03_0.jpg
Uitsnede van Beeldnummer 36742, een optocht met vaandels nabij het Proveniershuis ter gelegenheid van de festiviteiten rondom de inhuldiging van Wilhelmina in 1898.