11-12-2023 — 

Honderd jaar geleden stonden de pasgehuwde Coenraad Wasman en Gerarda Koster achter een feestelijk versierde toog. Hun café 't Vierkantje is dan ook net geopend!  (Beeldbanknummer 07490.)

Overzicht van archiefbestanddelen die vanaf 1 januari 2024 openbaar zijn:

Overheidsarchief

Archief 331: Registers van de Burgerlijke Stand
-Bijlagen bij de huwelijksakten 1948
-registers van geboorteakten uit 1923
-registers van huwelijksakten en huwelijksbijlagen uit 1948 
-registers van overlijdensakten uit 1973


Archief 70:    Gemeentepolitie
Inv.nrs.    535 tot en met 552 / 710  / 1046 tot en met 1057 (dag-en nachtrapporten) / 1794 / 1886 / 1997 

 


Particuliere archieven

Archiefnr. 7:    Rooms-Katholiek Parochiaal Armbestuur en Rooms-Katholiek Weeshuis, stichtingen Sint Imelda en De Uitkijk, Het Liefdehuis
Inv.nrs.    403 / 470

Archiefnr. 9:    Weeshuis der Hervormden en Stichting De Lindenhof
Inv.nrs.    682

Archiefnr. 52: RK parochie Sint Jan de Doper / Havenkerk
Inv.nr. 101 / 164

Archiefnr. 53: Nederlands-Hervormd rusthuis aan de Tuinlaan
Inv.nr. 16 / 21 / 24

Archiefnr. 65: Parochie van de OLV Allerheiligste Rozenkrans / H. Liduina en OLV Rozenkrans
Inv.nr. 45 / 119 / 148 / 152

Archiefnr. 198: Gereformeerde kerk Schiedam
Inv.nrs.  228 / 248 / 249

Archiefnr. 353: Archief van de Rotaryclub Schiedam
Inv.nrs.  5 / 39 / 52 / 57

Archiefnr. 355: Parochie van de H. Jacobus de Meerdere te Kethel en Spaland
Inv.nrs.  351 / 404 / 412 / 423

Archiefnr. 356: Parochie van Sint Martinus
Inv.nrs.  504 / 507

Archiefnr. 367: Kerkenraad en diaconie der Nederlandse Hervormde Gemeente Kethel
Inv.nrs. 384

Archiefnr. 376: Kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde gemeente Kethel
Inv.nrs. 442 / 503 / 522

Archiefnr. 377: Sint Willibrordusstichting
Inv.nr. 458

Archiefnr. 499: Parochie van het Heilig Hart van Jezus
Inv.nr. 28

Archiefnr. 537: Classis Schiedam van de Nederlandse Hervormde Kerk
Inv.nr. 4

Archiefnr. 562: Parochie van Onze Lieve Vrouwe Visitatie Nieuwland
Inv.nr. 240

Archiefnr. 652: Gereformeerde classis Schiedam
Inv.nr. 62