23-12-2022 — 

Dit jaar 100 jaar geleden zwom de Schiedamse Zwemclub (S.Z.C.) een drie-kilometer lange zwemwedstrijd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de club. (Beeldbanknummer 41684.)

Overzicht van archiefbestanddelen die vanaf 1 januari 2023 openbaar zijn:

Overheidsarchief

Archief 331: Registers van de Burgerlijke Stand
-geboorteakten uit 1922
-huwelijksakten en huwelijksbijlagen uit 1947 
-overlijdensakten uit 1972


Archief 70:    Gemeentepolitie
Inv.nrs.    514 / 515 / 516 / 517 / 518 / 519 / 520 / 521 / 522 / 523 / 524 / 525 / 526 / 527 / 528 / 529 / 530 / 531 / 532 / 533 / 534 / 1034 / 1035 / 1036 / 1037 / 1038 / 1039 / 1040 / 1041 / 1042 / 1043 / 1044 / 1045 / 1996

 


Niet-overheidsarchieven

Archief 4:    Rooms-katholieke begraafplaats, 1849-1972
Inv.nrs.     93 / 98 / 102 / 107 / 108 / 125 / 126 / 129 / 131 / 139 / 142

Archief 7:    Rooms-Katholiek Parochiaal Armbestuur en Rooms-Katholiek Weeshuis, stichtingen Sint Imelda en De Uitkijk.
Inv.nrs.    295 / 369 / 401 / 404 / 467

Archief 9:    Weeshuis der Hervormden en Stichting De Lindenhof
Inv.nrs.    594 / 618 / 633 / 747

Archief 52: RK parochie Johannes de Doper / Havenkerk
Inv.nr. 163

Archief 53: Nederlands-Hervormd rusthuis aan de Tuinlaan
Inv.nr. 36

Archief 65: Parochie van de OLV Allerheiligste Rozenkrans / H. Liduina en OLV Rozenkrans
Inv.nr. 135

Archief 77: SDAP / PvdA
Inv.nrs.  90 / 91

Archief 198: Gereformeerde kerk Schiedam
Inv.nrs.  187 / 316 / 382 / 385 / 386 / 387

Archief 355: Parochie van de H. Jacobus de Meerdere te Kethel en Spaland
Inv.nrs.  124 / 295 / 297 / 302 / 381 / 387 / 417 / 457 / 458 / 517

Archief 369: Schiedamse sociëteit De Vrijheid 1945
Inv.nr. 13

Archief 376: Kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde gemeente Kethel
Inv.nrs. 441 / 498 / 521

Archief 499: Parochie van het Heilig Hart van Jezus
Inv.nr. 22

Archief 502: Houthandel Van de Wetering
Inv.nr. 214

Archief 537: Classis Schiedam van de Nederlandse Hervormde Kerk
Inv.nr. 5

Archief 602: Christelijke muziekvereniging Harpe Davids
Inv.nr. 45

Archief 652: Gereformeerde classis Schiedam
Inv.nr. 61

Archief 699: Wereldwinkel Schiedam
Inv.nr. 13